PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 

Typ studia

Kalendář udalostí
 

NOVÉ NA STRÁNKACH

Jsme Fakulta roku 2015

Fakulta práva, dosáhla významného úspěchu v hlasování Fakulta roku 2015. V hlasování mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, se umístila na 3 místě mezi fakultami v kategorii PRÁVO.
 

Hlasujte pro Fakultu roku 2015

Hlasujte pro Fakultu roku 2015
Hlasování Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na jejich vysoké škole/fakultě studuje nebo studovalo.
 

Skvělý úspěch Michaely Jančiové na mistrovství ČR v kulturistice a bodyfitness.

Skvělého úspěchu dosáhla Michaela Jančiová, která je studentkou druhého ročníku bakalářského studia Panevropské vysoké školy pobočky v Ostravě.
 

Vyhodnocení soutěže iPhone5

Dne 1. října 2014 byla předána výhra soutěže o iPhone 5 vylosované výherkyni Marianně Netuhové, která je studentkou Panevropské vysoké školy pobočky v Praze .
 

3D panoramata

Přeneste se prostřednictvím unikátních virtuálních prohlídek do prostor Panevropské vysoké školy v Bratislavě a projděte se po škole
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA

29.05.2015
NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
 
 

European Business Competence *Licence

26.05.2015
Ešte v júni 2015 máte možnosť absolvovať medzinárodný vzdelávací program
 

Medzinárodná vedecká konferencia

26.05.2015
Princípy v práve
 

Pracovné ponuky pre študentov

12.05.2015
pracovné ponuky
 

Výsledky přijímacího řízení ze dne 14.4.2015

15.04.2015
Výsledky přijímacího řízení ze dne 14.4.2015
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

15.04.2015
na bakalárske štúdium v študijnom programe právo v akademickom roku 2015/2016
 

Prezident americkej spoločnosti Dan Moore na PEVŠ

20.03.2015
Prezident úspešnej americkej spoločnosti Southwestern Advantage Dan Moore 16. marca 2015 viedol na Paneurópskej vysokej škole prednášku
 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá

17.03.2015
Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Tézy na štátne skúšky

11.03.2015
Tézy na štátne skúšky na bakalárskom a inžinierskom štúdiu FEP
 

Metodické stretnutie k záverečným prácam

05.03.2015
Fakulta ekonómie a podnikania organizuje stretnutie k metodicko-organizačným stránkam záverečných prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia.
 

Študenti Ústavu dizajnu médií FM PEVŠ vystavujú

26.05.2015
Záverečné práce študentov FM PEVŠ
 

Prehliadka prác študentov Rozhlasovej tvorby

19.05.2015
V Mediálnom centre sa konala prehliadka študentských prác
 

Úspešne šíri značku PEVŠ

18.05.2015
Profesor Andrej Tušer propaguje školu
 

Študentom prednášal Pavol Breier

18.05.2015
Zaujímavá prednáška Pavla Breiera
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 ZO DŇA 27.03.2015

01.04.2015
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PSYCHOLÓGIA
 

PREDNÁŠKY zahraničnej pedagogičky pre študentov Fakulty psychológie

19.03.2015
Prednášky vysokoškolskej pedagogičky z ČR PhDr. Viktórie Kopuničovej, PhD.
 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá

17.03.2015
Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Informácia o podávaní e-prihlášok na bakalárske štúdium – 2. kolo

09.03.2015
2. kolo podávania elektronických prihlášok
 

Média o nás

Více

Lidé na PEVŠ

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Prof. PhDr. KVĚTOŇ HOLCR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. KVĚTOŇ HOLCR, DrSc. (Slovenská republika)
 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)
 

doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakouská republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakouská republika)
 

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federace)

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federace)
 

MARC LUYCKX GHISI, MA, MBA, PhD.

MARC LUYCKX GHISI, MA, MBA, PhD.
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

PhDr. KATARÍNA HENNELOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

PhDr. KATARÍNA HENNELOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. DALIBOR JÍLEK, CSc.

Prof. JUDr. DALIBOR JÍLEK, CSc.
 

Doc. RNDr. EUGEN RUŽICKÝ, PhD. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. EUGEN RUŽICKÝ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER

Prof. HANS SCHLOSSER
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

NEPŘEHLÉDNĚTE

Medzinárodná konferencia Technickej univerzity vo Viedni aj na PEVŠ

Dvojdňová konferencia mala široký záber a venovala sa ekonomickým, právnym, mediálnym, psychologickým, kultúrnym, marketingovým témam.
 

Like magazín najlepším slovenským vysokoškolským časopisom

Porota 19. ročníka prestížnej súťaže Štúrovo pero vybrala študentský časopis Paneurópskej vysokej školy, Like magazín, za najlepší v kategórii vysokoškolských periodík.
 

Zmluva s Hue University College of Ekonomics

Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. pri podpise zmluvy o spolupráci so zástupcom Hue University College of Ekonomics, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Hoa.
 

Študent FP PEVŠ na RomeMUN2014

PEVŠ na podujatí, ako člen Bezpečnostnej Rady (UNSC), reprezentoval študent Fakulty práva Martin Kača.
 

Úspech študentov Fakulty práva

Na súťaži "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court" Marek Anderle, Matúš Jarolín, Martin Kridla, Peter Plachý a Sláva Stašková vo vyraďovacej fáze sa dokonca dostali až do štvrťfinále.
 

Vzdelávanie cez internet

Od letného semestra akademického roku 2013/2014 začína PEVŠ realizovať projekt vzdelávania cez internet.
 

Videli ste už nové Paneuronews?

Profesionálne dielo Mediálneho centra PEVŠ hovorí predovšetkým o úspechoch našich študentov a vízii školy pri príležitosti desiateho výročia jej založenia. Príjemné sledovanie!