Stipendium

Motivační stipendium se může přiznat za vynikající plnění studijních povinností a vynikající výsledky ve studiu, ve výzkumu, vývoji, v umělecké a sportovní činnosti. Motivační stipendium za vynikající plnění studijních povinností přiznává děkan fakulty nejdříve od druhého ročníku studentovi v denní formě studia (za výsledy v předcházejícím akademickém roce). Motivační stipendium není nárokovatelné.

Doktorandovi s trvalým pobytem v členském státe Evropské unie v denní formy doktorandského studia poskytuje PEVŠ doktorandské stipendium ve smyslu § 54 odst. 18 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách z vlastních zdrojů. Rozhodnutí vydává studijní oddělení příslušné fakulty PEVŠ. Stipendium se vyplácí do 15. dne následujícího měsíce.

 

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1156 hlasů (36%)
 
Spíše ano
215 hlasů (7%)
 
Jsem studentem PEVŠ
426 hlasů (13%)
 
Ještě váhám
363 hlasů (11%)
 
Ne
1031 hlasů (32%)
 
Celkový počet hlasujících: 3191
 
Zpět nahoru