Stipendium

Motivační stipendium se může přiznat za vynikající plnění studijních povinností a vynikající výsledky ve studiu, ve výzkumu, vývoji, v umělecké a sportovní činnosti. Motivační stipendium za vynikající plnění studijních povinností přiznává děkan fakulty nejdříve od druhého ročníku studentovi v denní formě studia (za výsledy v předcházejícím akademickém roce). Motivační stipendium není nárokovatelné.

Doktorandovi s trvalým pobytem v členském státe Evropské unie v denní formy doktorandského studia poskytuje PEVŠ doktorandské stipendium ve smyslu § 54 odst. 18 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách z vlastních zdrojů. Rozhodnutí vydává studijní oddělení příslušné fakulty PEVŠ. Stipendium se vyplácí do 15. dne následujícího měsíce.

 

ANKETA

Plánujete navštívit vzdělávací veletrh Gaudeamus?
Ano, v Praze
615 hlasů (23%)
 
Ano, v Brně
735 hlasů (28%)
 
Ne, už studují VŠ
549 hlasů (21%)
 
Ne
749 hlasů (28%)
 
Celkový počet hlasujících: 2648
 
Zpět nahoru