Fakulta psychologie

Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy je nová a zároveň první fakulta tohoto druhu na Slovensku. Fakulta získala akreditaci pro všechny tři stupně studia (Bc., Mgr., PhD.) v oboru psychologie.

Výuka byla zahájena v akademickém roce 2011/12 v rámci bakalářského studia a v akademickém roce 2012/13 začne výuka i pro magisterský a doktorský stupeň.

Posláním fakulty je kvalitní teoretická a praktická příprava studentů, aby splnily podmínky pro získání "Evropského certifikátu z psychologie" a zápisu do seznamu europsychologů. To umožní absolventům fakulty působit v rámci celé Evropské unie. "Evropský certifikát z psychologie" stanoví specifika vysokoškolské přípravy psychologů a vymezuje formy vzdělávání na všech stupních studia.

Na nově založené Fakultě psychologie Panevropské vysoké školy v Bratislavě pracuje tým odborníků - psychologů. Interní zaměstnanci jsou zárukou kvalitní přípravy studentů v programu Psychologie. Součástí pedagogického sboru jsou i externí spolupracovníci - kvalifikovaní vědečtí a pedagogičtí pracovníci z akademických a vědeckých institucí, jakož i odborníci z praxe.

 

Kompletní informace o Fakultě psychologie v Bratislavě

 

Aktuality PEVŠ RSS Více aktualit

ŠTÁTNE SKÚŠKY - AUGUST 2016

bakalárske a magisterské štúdium
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

na bakalárske štúdium v študijnom programe právo v akademickom roku 2016/2017
 
Kalendář udalostí
 

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
598 hlasů (31%)
 
Souhlasím s výhradami
421 hlasů (22%)
 
Nemohu to posoudit
392 hlasů (21%)
 
Nesouhlasím
496 hlasů (26%)
 
Celkový počet hlasujících: 1907
 
Zpět nahoru