Kontakty

 

Informace pro uchazeče:
Infolinka (pro uchazeče)
+420 220 515 510
Pracovní doba infolinky
9.00-16.00

Panevropská vysoká škola

Otevřit Schovat

Panevropská vysoká škola

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
SK-821 02 Bratislava
Slovenská republika

Rektorát

Otevřit Schovat
 

Rektor
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8803
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Asistentky rektora
Ing. Marcela Galovská

Telefon:

+421 2 4820 8803, +421 905 741 097
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Prorektorka pro výzkum, vědu a grantovou politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Prorektor pro vzdělávací činnost
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Ředitel
PEVŠ n.o.
RNDr. Michal Mutňanský

Telefon:

+421 2 4820 8811

E-mail:

Ředitelka
Odbor koordinačno-metodickej, personálnej a kontrolnej činnosti
JUDr. Valéria Koscurová

Telefon:

+421 2 4820 8815

E-mail:

Ředitel
Odbor medzinárodných vzťahov
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8807

E-mail:

Vedoucí
Pedagogické oddelenie
Ing. Radka Sabová

Telefon:

+421 2 4820 8804

E-mail:

Ředitel
Oddelenie marketingu a médií
Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.

Telefon:

+421 907 165 759

E-mail:

jana.zjak@paneurouni.com

Místa studijního kontaktu

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola - MSK Praha
Vltavská 585/14
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefón:

+420-270 001 103

+420-270 001 105

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421-911 056 256
+421 41 5683 421

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 1297/185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká  republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Telefón:

+421 2 6820 3616

E-mail:

 

PEVŠ n.o.

Otevřit Schovat

Ředitel
RNDr. Michal Mutňanský

Telefon:

+421 2 4820 8811
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Ekonom, hlavní účetní
Ekonomické oddělení
Ing. Marián Čerňanec

Telefon:

+421 2 4820 8805

E-mail:

Účetní
Ekonomické oddělení
Ing. Silvia Markovičová

Telefon:

+421 2 4820 8808

E-mail:

Viac kontaktov

Účetní
Ekonomické oddělení
Ingrid Morávková

Telefon:

+421 2 4820 8842

E-mail:

Účetní
Ekonomické oddělení
Andrea Cajchanová

Telefon:

+421 2 4820 8870

E-mail:

Mzdová účetní
Ekonomické oddělení
Margita Sikhartová

Telefon:

+421 2 4820 8858

E-mail:

Mzdová účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Renáta Tóthová

Telefon:

+421 2 4820 8858

E-mail:

renata.tothova@paneurouni.com

 

Fakulta práva

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefon:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefon:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Prodekan pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefon:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Viac kontaktov

Proděkan pro Prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agenduvztahy a rozvoj
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Miestnosť 2.09

Telefon:

+421 2 4820 8856

E-mail:

Tajemnice fakulty
Ing. Brigita Gieserová

Miestnosť 2.03

Telefon:

+421 2 4820 8830

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Ing. Jana Haldová

Miestnosť 2.04

Telefon:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

jana.haldova@paneurouni.com

Místa studijního kontaktu

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola - MSK Praha
Vltavská 585/14
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefón:

+420-270 001 103

+420-270 001 105

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Oravská cesta 11

010 01 Žilina

Slovenská republika

 

Telefón:
+421-911 056 256,
+421 41 5683 421
E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Vedoucí studijního oddělení
JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková

Telefon:

+421 2 4820 8836

E-mail:

Referentka pro magisterské studium
Miroslava Švaňová

Telefon:

+421 2 4820 8824

E-mail:

Referent pro doktorské studium a rigorózní řízení
Mgr. Boris Bizov

Telefon:

+421 2 4820 8823

E-mail:

Koordinátor středisek dalšího vzdělávání a společných studijních programů v ČR
Mgr. Dagmar Půdová

Telefon:

+420 555 440 322

E-mail:

Studijní referent
Ing. Boris Prievozník

Telefon:

+421 910 944 191

E-mail:

Studijní referent
Bc. Jana Cacková

Telefon:

+420 548 211 564

E-mail:

Studijní referent
Mgr. Dagmar Pudová

Telefon:

+420 596 635 387

E-mail:

Studijní referent
Ing. Veronika Košč

Telefon:

+420 596 635 387

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Tajemník ústavu
Ústav mezinárodního a evropského práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Vedúci ústavu, odborný asistent
Ústav mezinárodního a evropského práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Tajemník ústavu
Ústav mezinárodního a evropského práva
Mgr. Željko Sampor

Miestnosť 2.25

Telefon:

+421 2 4820 8853

E-mail:

Viac kontaktov

Veddúci odelenia, docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Miestnosť 2.08

Telefon:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefon:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefon:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Vedúci oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

E-mail:

Poverený vedením oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefon:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Vedúca ústavu komunikácie v cudzích jazykoch - PEVŠ, odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Miestnosť 2.12

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Dalibor Jílek CSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia, docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman PhD., DEA

Miestnosť 2.09

E-mail:

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefon:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefon:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

Telefon:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Vedúca oddelenia pracovného práva
Ústav súkromného práva
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

E-mail:

Profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.

Miestnosť 2.14

Telefon:

+421 248 208 840

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

E-mail:

Profesor
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav veřejného práva
doc.JUDr. Peter Polák, PhD.

Miestnosť 2.33

Telefon:

+421 2 4820 8833

E-mail:

Vedúci ústavu, docent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc.JUDr. Vlasta Kunová CSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Katarína Chovancová PhD., LL.M.

Miestnosť 2.25

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

E-mail:

Docent - t. č. ministerka vlády SR na Ministerstve spravodlivosti SR
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Telefon:

+421 4820 8813

E-mail:

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. Mgr. Mykola Sidak, CSc.

kancelária č. 2.35

E-mail:

Poverený tajomník ústavu
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefon:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Tajemnice ústavu
Ústav soukromého práva
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.

kancelária č. 2.43

Telefon:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Odborný asistent, poverený tajomník ústavu
Ústav veřejného práva
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefon:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Ladislav Polka, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
Mgr. Andrea Demovičová

Miestnosť 2.12

Telefon:

+421 2 4820 8831

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Jaroslav Větrovský PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Saskia Poláčková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. David Falada

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Danka Knapková, PhD.

E-mail:

Sekretariát
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefon:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Sekretariát
Ústav veřejného práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefon:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Sekretariát
Ústav veřejného práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefon:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Milan Ďurica PhD., LL.M.

E-mail:

durica@mdlegal.sk

Sekretariát
Ústav súkromného práva
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefon:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

E-mail:

tatiana.kanalikova@paneurouni.com

 

Fakulta ekonómie a podnikání

Otevřit Schovat

Dekan
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Telefon:

+421 268 203 608

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

E-mail:

Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3607

E-mail:

Viac kontaktov

Asistentka děkana
Ing. Eva Čimová

Telefon:

+421 2 6820 3606

E-mail:

Tajemník fakulty
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3605

E-mail:

stanislava.veselovska@paneurouni.com

Konzultační střediska

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421-911 056 256,
+421 41 5683 421

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedoucí
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefon:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pre bakalárske a inžinierske štúdium
Studijní oddelění
Jana Naďovičová

Telefon:

+421 2 6820 3610

E-mail:

Referentka pre doktorandské štúdium
Referentka pre doktorandské štúdium
PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail:

Studijní oddelění
Ing. Boris Prievozník

Telefon:

+421 905 618 265

E-mail:

Studijní oddelění
Marie Trunečková

Telefon:

+420 542 210 035

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

Telefon:

+420 2 6820 3608
Fax:
+421 2 6820 3633

E-mail:

Pedagóg
doc. Ing. Soňa Supeková, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3646

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav medzinárodného podnikania
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Telefon:

+421 268 203 647

E-mail:

Viac kontaktov

Vedúci ústavu
Ústav manažmentu a marketingu
prof. PhDr. Miroslav Foret, PhD.

Telefon:

+421 268 203 606

E-mail:


 

Fakulta masmédií

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Prodekanka pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Viac kontaktov

Tajemnice fakulty
Mgr. Miroslava Putyrová

Telefon:

+421 2 682 03 642

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Marta Heribanová

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedoucí
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefon:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Vedoucí
Študijné oddelenie
Marta Hanzlíková

Telefon:

+421 2 6820 3613

E-mail:

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Oddelenie vedy a výskumu
PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Telefon:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Docent
Ústav mediálních studií
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav mediálních studií
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Docent
Ústav mediálních studií
doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

Telefon:

+421 2 6820 3644

E-mail:

Docent, vedúci
Ústav mediálních produkcí
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Telefon:

+421 2 6820 3650

E-mail:

Docent, vedúci
Ústav mediálních produkcí
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Telefon:

+421 2 4828 7626 (MC),
+421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních studií
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3644

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
Mgr. art. Tomáš Klepoch

Telefon:

+421 2 682 03 682

E-mail:

Odborný asistent, vedúca
Ústav mediálních produkcí
Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

Telefon:

+421 2 4828 7614 (MC),
+421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Telefon:

+421 2 4828 7612

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Telefon:

+421 2 4828 7612 (MC),
+421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Telefon:

+421 2 6820 3682

E-mail:

Docent, vedúci
Ústav mediálních studií
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3650

E-mail:

stanislav.bencic@paneurouni.com

 

Fakulta informatiky

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční vztahy
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Viac kontaktov

Tajemník fakulty
Mgr. Miriam Mistríková

Telefon:

+421 2 6820 3639

E-mail:

Asistentka dekana
Mgr. Miriam Mistríková

Telefon:

+421 2 6820 3639

E-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedúca oddelenia
Studijní oddelění
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefon:

+421 2 6820 3604
+421 2 6820 3651

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Vedoucí ústavu
Ústav aplikované informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3687

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Telefon:

+421 2 6820 3639

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav aplikované informatiky
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
RNDr. Ján Lacko, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
Ing. Tomáš Páleník, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Asistent
Ústav aplikované informatiky
Ing. Ján Doboš

Telefon:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
Ing. Július Hlaváč, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

juraj.stefanovic@paneurouni.com

 

Fakulta psychologie

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Proděkan pro pedagogickou činnost
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefon:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost, doktorské studium a zahraniční vztahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefon:

+421 2 4820 8864

E-mail:

Viac kontaktov

Tajemnice fakulty
Mgr. Lujza Záhradníková

Kancelária č. 0.07-3

Telefon:

+421 2 4820 8879

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Alena Múčková

Kancelária č. 1.13

Telefon:

+421 2 4820 8861

E-mail:

Studijní poradce
Sekretariát dekana
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefon:

+421 2 4820 8873

E-mail:

beata.dopjerova@paneurouni.com

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Petra Šebeňová

Kancelária č. 0.06

Telefon:

+421 2 4820 8872

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium a Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie - Oddelenie vedy
Študijné oddelenie
Mgr. Petra Šebeňová

Kancelária č. 0.06

Telefon:

+421 2 4820 8872

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Vedoucí ústavu
Ústav obecné, sociální psychologie a metodologie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefon:

+421 2 4820 8867

E-mail:

Vedúca ústavu
Ústav klinickej psychológie
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Kancelária č. 0.08-2

Telefon:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Profesor
Ústav všeobecnej psychológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

Kancelária č. 0.08-2

Telefon:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Vedoucí ústavu
Ústav školní, pracovní a organizační psychologie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefon:

+421 2 4820 8867

E-mail:

Docentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

Telefon:

+421 2 4820 8860

E-mail:

Docent
Ústav klinickej psychológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefon:

+421 2 4820 8869

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefon:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefon:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefon:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Asistent
Ústav klinickej psychológie
JUDr. Elena Rozina, LL.M

Kancelária č. 0.07-1

Telefon:

+421 2 4820 8866

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Denisa Newman, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefon:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Kancelária č. 2.17

Telefon:

+421 2 4820 8864

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Kancelária č. 0.07-1

Telefon:

+421 2 4820 8866

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav klinickej psychológie
PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefon:

+421 2 4820 8869

E-mail:

veronika.bolekova@paneurouni.com

 
   

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá

Telefon:

+421 2 4820 8810, 6820 3602

E-mail:

Budovanie fondov - Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Eva Smolíková

Telefon:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, katalogizácia
Mgr. Jana Galbavá

Telefon:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Viac kontaktov

Záverečné a kvalifikačné práce, periodiká
Ing. Alica Vašinová

Telefon:

+421 2 6820 3634, +421 2 6820 3602

E-mail:

 

 
Zpět nahoru