Kontakty

 

Informace pro uchazeče:
Infolinka (pro uchazeče)
+420 220 515 510
Pracovní doba infolinky
9.00-16.00

Panevropská vysoká škola

Otevřit Schovat

Panevropská vysoká škola

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
SK-821 02 Bratislava
Slovenská republika

Rektorát

Otevřit Schovat
 

Rektor
prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.

Telefon:

+421 2 4820 8803
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Asistentky rektora
Mgr. Janka Adamčíková, Bc. Janka Pečenadská

Telefon:

+421 2 4820 8803, +421 905 741 097
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Prorektorka pro výzkum, vědu a grantovou politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Prorektor pro vzdělávací činnost
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Ředitel
PEVŠ n.o.
RNDr. Michal Mutňanský

Telefon:

+421 2 4820 8811

E-mail:

Ředitelka
Odbor koordinačno-metodickej, personálnej a kontrolnej činnosti
JUDr. Valéria Koscurová

Telefon:

+421 2 4820 8815

E-mail:

Ředitel
Odbor medzinárodných vzťahov
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8807

E-mail:

Vedoucí
Pedagogické oddelenie
Ing. Radka Sabová

Telefon:

+421 2 4820 8804

E-mail:

Ředitel
Odbor marketingu a obchodu
PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

Telefon:

+421 248 287 645

E-mail:

Hovorkyňa
Mgr. Helena Poláková, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8843, +421 917 341742

E-mail:

helena.polakova@paneurouni.com

Konzultační střediska

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika

Telefón:

+420-220 515 510
Fax:
+420-220 515 512

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421-911 056 256
+421 41 5683 421

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 1297/185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká  republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Telefón:

+421 2 6820 3616

E-mail:

 

PEVŠ n.o.

Otevřit Schovat

Ředitel
RNDr. Michal Mutňanský

Telefon:

+421 2 4820 8811
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Ekonom, hlavní účetní
Ekonomické oddělení
Marián Čerňanec

Telefon:

+421 2 4820 8806

E-mail:

Účetní
Ekonomické oddělení
Silvia Markovičová

Telefon:

+421 2 4820 8808

E-mail:

Viac kontaktov

Mzdová účetní
Ekonomické oddělení
Margita Sikhartová

Telefon:

+421 2 4820 8858

E-mail:

Účetní
Ekonomické oddělení
Veronika Hanzlíková

Telefon:

+421 2 4820 8842

E-mail:

Účetní
Ekonomické oddělení
Lucia Filípková

Telefon:

+421 2 4820 8870

E-mail:

lucia.filipkova@paneurouni.com

 

Fakulta práva

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Telefon:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Proděkan pro bakalářske studium a zahraniční vztahy
doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Proděkan pro vědu a rozvoj
Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Telefon:

+421 2 4820 8828

E-mail:

Viac kontaktov

Proděkan FP PEVŠ pro studijní programy uskutečňované v ČR
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Telefon:

+420 220 515 510

E-mail:

Proděkan pro magisterské studium, doktorandské studium a celoživotní vzdělávaní
Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8856

E-mail:

Tajemnice fakulty
Ing. Brigita Gieserová

Telefon:

+421 2 4820 8830

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Ing. Jana Dugasová

Telefon:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

Tajemníce proděkana
Mgr. Kamila Brázdová

Telefon:

+420–220 515 510
Fax:
+420–220 515 512

E-mail:

kamila.brazdova@peuni.cz

Konzultační střediska

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika

Telefón:

+420-220 515 510
Fax:
+420-220 515 512

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Oravská cesta 11

010 01 Žilina

Slovenská republika

 

Telefón:
+421-911 056 256,
+421 41 5683 421
E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Vedoucí studijního oddělení
Mgr. Jana Záhorčáková

Telefon:

+421 2 4820 8836

E-mail:

Referentka pro denní a externí bakalářské studium
Jana Naďovičová

Telefon:

+421 2 4820 8822

E-mail:

Referentka pro magisterské studium
Jana Janíková

Telefon:

+421 2 4820 8824

E-mail:

Viac kontaktov

Referent pro doktorské studium a rigorózní řízení
Mgr. Boris Bizov

Telefon:

+421 2 4820 8823

E-mail:

Studijní referent (Bc. studium)
Mgr. Veronika Hmírová

Telefon:

+420 220 515 513

E-mail:

Studijní referent (Bc. studium)
Bc. Zuzana Pytlíčková

Telefon:

+420 220 515 513

E-mail:

Studijní referent (Mgr. studium)
Mgr. Sylvie Netrhová

Telefon:

+420 220 515 504

E-mail:

Viac kontaktov

Sekretariát
Ing. Tereza Kopřivová

Telefon:

+420 220 515 510

E-mail:

Studijní referent
Ing. Boris Prievozník

Telefon:

+421 910 944 191

E-mail:

Studijní referent
Mgr. Gabriela Prievozníková

Telefon:

+421 907 886 598, +421 903 692 805

E-mail:

Studijní referent
Bc. Jana Cacková

Telefon:

+420 548 211 564

E-mail:

Studijní referent
Mgr. Dagmar Pudová

Telefon:

+420 596 635 387

E-mail:

Studijní referent
Ing. Veronika Košč

Telefon:

+420 596 635 387

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

E-mail:

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Telefon:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Vedúci oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

E-mail:

Vedúca oddelenia
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

E-mail:

Vedúca oddelenia, odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Dalibor Jílek CSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia, docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman PhD., DEA

E-mail:

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrea Erdösová PhD.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Cirák CSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Jozef Králik CSc.

E-mail:

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav súkromného práva
Mgr. Zuzana Štefanková PhD., LL.M

E-mail:

Profesor
Ústav veřejného práva
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav veřejného práva
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Hurdík DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ivo Telec CSc.

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav veřejného práva
doc.JUDr. Peter Polák, PhD.

Miestnosť 2.29

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav veřejného práva
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Telefon:

+420 220 515 510

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc.JUDr. Vlasta Kunová CSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Katarína Chovancová PhD., LL.M.

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Cirák CSc.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Josef Salač PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Marek Števček PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.

E-mail:

Tajomník ústavu
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Tajemnice ústavu
Ústav veřejného práva
JUDr. Danka Knápková, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefon:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Tajemnice ústavu
Ústav soukromého práva
JUDr. Veronika Skorková PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Tajemník ústavu
Ústav mezinárodního a evropského práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Marcela Tóthová, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Martin Vlha, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Boris Balog, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav veřejného práva
JUDr. Ladislav Polka, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Eduard Kačík, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. David Falada

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
Mgr. Andrea Demovičová

E-mail:

Tajemnice ústavu
Ústav veřejného práva
JUDr. Danka Knápková, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefon:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Jaroslav Větrovský PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mezinárodního a evropského práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefon:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Hana Kováčiková PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Saskia Poláčková PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková PhD.

E-mail:

Sekretariát
Ústav teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín
JUDr. Daniela Čierna

E-mail:

daniela.cierna@paneurouni.com

Sekretariát
Ústav veřejného práva
Otília Polakovičová

E-mail:

otilia.polakovicova@paneurouni.com

Sekretariát
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Soňa Tomanová

Telefon:

+421 2 4820 8845

E-mail:

sona.tomanova@paneurouni.com

Sekretariát
Ústav súkromného práva
Mgr. Gabriela Štefániková PhD.

E-mail:

gabriela.stefanikova@paneurouni.com

 

Fakulta ekonómie a podnikání

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

Telefon:

+420 2 6820 3608
Fax:
+421 2 6820 3633

E-mail:

Prodekanka pre štúdium
doc. Ing. Soňa Supeková, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3646

E-mail:

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční vztahy
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3607

E-mail:

Viac kontaktov

Asistentka děkana
Mgr. Katarína Paduchová

Telefon:

+421 2 6820 3606

E-mail:

Tajemník fakulty
Dr. Antonín Doležal

Telefon:

+421 2 6820 3605

E-mail:

antonin.dolezal@paneurouni.com

Konzultační střediska

Otevřit Schovat

Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421-911 056 256,
+421 41 5683 421

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedoucí
Studijní oddelění
Ing. Jarmila Hurtošová

Inžinierské štúdium

Telefon:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pro bakalářské studium
Studijní oddelění
Mgr. Lada Doležalová

Telefon:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pro závěrečné práce
Studijní oddelění
Ing. Marcela Galovská

Telefon:

+421 2 6820 3610

E-mail:

Viac kontaktov

Referát pro vědeckou činnost a zahraniční vztahy
Barbora Illéšová

Telefon:

+421 2 6820 3616

E-mail:

Studijní oddelění
Ing. Boris Prievozník

Telefon:

+421 905 618 265

E-mail:

Studijní oddelění
Marie Trunečková

Telefon:

+420 542 210 035

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Studijní oddelění
Marie Trunečková

Telefon:

+420 542 210 035

E-mail:


 

Fakulta masmédií

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Proděkan pro magisterské studium
PhDr. Richard Keklak

Telefon:

+421 2 682 03 648

E-mail:

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Viac kontaktov

Proděkanka pro vnější vztahy
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Tajemnice fakulty
Ing. Alica Vašinová

Telefon:

+421 2 682 03 642
Fax:
+421-2-682 03 660

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Marta Heribanová

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedoucí
Studijní oddelění
Marta Hanzlíková

Telefon:

+421 2 682 03 613

E-mail:

Referentka pro bakalářské studium
Studijní oddelění
Lýdia Tokárová

Telefon:

+421 2 682 03 623

E-mail:

Referentka pro magisterské studium
Studijní oddelění
Mgr. Miroslava Ribarová

Telefon:

+421 2 682 03 631

E-mail:

Viac kontaktov

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Študijné oddelenie
Mgr. Mária Račková

Telefon:

+421 2 682 03 624

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefon:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Telefon:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Vedoucí ústavu, profesor
Ústav design médií
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Telefon:

+421 248287-612

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav mediálních studií
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Profesor
Ústav mediálních studií
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3623

E-mail:

Docent
Ústav mediálních produkcí
doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.

E-mail:

Odborná referentka
Ústav mediálních studií
Mgr. Mária Račková

Telefon:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Vedoucí ústavu
Ústav mediálních produkcí
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Telefon:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Vedoucí
Mediálni centrum
Mgr. Milan Gucman

Telefon:

+421 248287-626

E-mail:

Vedúca ústavu
Ústav mediálních studií
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Profesor
Ústav mediálních studií
prof. PhDr. akad. mal. Peter Rónai

Telefon:

+421 2 6820 3623

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních studií
PhDr. Richard Keklak

Telefon:

+421 2 682 03 648

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních studií
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefon:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních studií
Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Odborná referentka
Ústav mediálních produkcí
Mgr. Zuzana Deáková

Telefon:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních produkcí
PhDr. Marián Pauer

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálních produkcí
Mgr. Art. et. Mgr. Jana Žjak

E-mail:

Asistent
Ústav mediálních produkcí
Ivan Čaniga

E-mail:

Odborná referentka
Ústav design médií
Ing. arch. Soňa Krišková

Telefon:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav design médií
Mgr. Art. Yvonne Vavrová

Telefon:

+421 2 4828 7612

E-mail:

yvonne.vavrova@paneurouni.com

Vedoucí
Mediálni centrum
PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

Telefon:

+421 248287-645

E-mail:

zuzana.ihnatova@paneurouni.com

 

Fakulta informatiky

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční vztahy
Prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Tajemník fakulty
Dr. Antonín Doležal

Telefon:

+421 2 6820 3605

E-mail:

Asistentka dekana
Mgr. Miriam Mistríková

Telefon:

+421 2 6820 3639

E-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Vedúca študijného oddelenia
Studijní oddelění
Ing. Daniela Šuláková

Telefon:

+421 2 6820 3651

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Vedoucí ústavu
Ústav aplikované informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav aplikované informatiky
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Docent
Ústav aplikované informatiky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
RNDr. Ján Lacko, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
Ing. Tomáš Páleník, PhD.

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikované informatiky
Mgr. Ing. Erika Jurišová

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikované informatiky
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

E-mail:

Asistent
Ústav aplikované informatiky
Ing. Ján Doboš

Telefon:

+421 2 6820 3636

E-mail:

jan.dobos@paneurouni.com

 

Fakulta psychologie

Otevřit Schovat

Děkan fakulty
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3682

E-mail:

Proděkan pro pedagogickou činnost
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3684

E-mail:

Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost, doktorské studium a zahraniční vztahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3689

E-mail:

Viac kontaktov

Tajemnice fakulty
Mgr. Lujza Záhradníková

Telefon:

+421 2 6820 3683

E-mail:

Asistentka děkana
Sekretariát děkana
Alena Múčková

Telefon:

+421 2 6820 3682

E-mail:

alena.muckova@paneurouni.com

Studijní oddělení

Otevřit Schovat

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Eva Radová

Telefon:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Studijní poradce
Študijné oddelenie
Mgr. Beáta Dvorská, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3691

E-mail:

Studijní referent
Študijné oddelenie
Mgr. Zuzana Sýkorová

Telefon:

+421 2 6820 3696

E-mail:

Viac kontaktov

Studijní poradce
Študijné oddelenie
Mgr. Zuzana Sýkorová

Telefon:

+421 2 6820 3696

E-mail:

Ústavy fakulty

Otevřit Schovat

Vedoucí ústavu
Ústav obecné, sociální psychologie a metodologie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Telefon:

+421 2 6920 3684

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
Mgr. Beáta Dvorská, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3691

E-mail:

Profesor
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Telefon:

+421 2 6820 3682

E-mail:

Viac kontaktov

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
PhDr. Zoja Koscurová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
JUDr. Jelena Rozina

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

E-mail:

Vedoucí ústavu
Ústav školní, pracovní a organizační psychologie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3687

E-mail:

Vedoucí ústavu
Ústav aplikované psychologie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Telefon:

+421 2 6820 3689

E-mail:

Docentka
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3688

E-mail:

Docent
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3690

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3684

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Telefon:

+421 2 6820 3692

E-mail:

henrieta.rolkova@paneurouni.com

 
   

Riaditeľka knižnice
Mgr. Melánia Buchlová

Telefon:

+421 2 4820 8810

E-mail:

Knižnica Ružinov
PhDr. Alena Kovacsová

doplňovanie a spracovanie fondov

Telefon:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Knižnica Ružinov
PhDr. Gabriela Šebánová

knižnično-informačné služby

Telefon:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Viac kontaktov

Knižnica Ružinov
Mgr. Dajana Stančiaková

Telefon:

+421 2 4820 8888

E-mail:

Vedúca
Knižnica Petržalka
Mgr. Jana Galbavá

Telefon:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Knižnica Petržalka
Mgr. Daniela Dranačková

doplňovanie a spracovanie fondov

Telefon:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Knižnica Petržalka
Mgr. Nora Snopeková

knižnično-informačné služby

Telefon:

+421 2 6820 3635

E-mail:

nora.snopekova@paneurouni.com

 

 
Zpět nahoru