Časopis Paneurouni

— Archív časopisu PANEUROUNI

Výber podľa roku
 

OBSAH čísla 1/2011

2. Príhovor

4. Rozhovor s rektorom PEVŠ J. Svákom

8. Nový informačný systém

10. Projekt Erasmus

12. Fakulta práva a jej novinky

15. Ocenenie prof. Jaroslava Ivora

17. Vedecké aktivity Fakulty práva

20. Fakulta ekonomiky a podnikania

22. Fakulta masmédií má päť rokov

24. Budúcnosť médií verejnej služby

28. Fakulta informatiky – trendy a perspektívy

30. Základom je prax

32. Psychológia pre prax

34. Nový študentský časopis

36. Konferencia v Novom Sade

38. Karol Kállay: Povinnosťou človeka je nebyť blbý

44. Knihy

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
13 hlasů (34%)
 
Souhlasím s výhradami
9 hlasů (24%)
 
Nemohu to posoudit
9 hlasů (24%)
 
Nesouhlasím
7 hlasů (18%)
 
Celkový počet hlasujících: 38
 
Zpět nahoru