Knihy

O novinárstve

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov.
 

Praktická príručka písania pre profesionálov

Rozdiel medzi základnou znalosťou písania a ovládaním remesla písania je obrovský...
 

Športové právo

Zborník z konferencie, konanej 16.11.2011 na UPJŠ v Košiciach.
 

Teória a prax legislatívy

PEVŠ a vydavateľstvo EUROKÓDEX vám s hrdosťou predstavuje už tretie, rozšírené vydanie úspešnej knihy.
 

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medzinárodný obchod zo strany Číny!
 

Ochrana ľudských práv

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad.
 

Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

Nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických krajinách pribúdajú požiadavky na väčšiu transparentnosť a otvorenosť pri spravovaní spravodajských služieb.
 

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám.
 

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva...
 

Ochrana osobnosti a medicínske právo

Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým...
 

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
 

Základy teórie konštitucionalizmu

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu ...
 

Základy stavebného práva

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu.
 
Stránka
Ukáž položek na stránku

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1149 hlasů (36%)
 
Spíše ano
212 hlasů (7%)
 
Jsem studentem PEVŠ
423 hlasů (13%)
 
Ještě váhám
361 hlasů (11%)
 
Ne
1027 hlasů (32%)
 
Celkový počet hlasujících: 3172
 
Zpět nahoru