Lidé na PEVŠ

Třídění podle fakulty

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Funkcia: Vedoucí oddělení Teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín, zaměřuje se na otázky filozofie práva a státovědy.,
Pracovisko: Fakulta práva
 

doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (Slovenská republika)

Funkcia: Vedoucí Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín,
Pracovisko: Fakulta práva
 

Prof. PhDr. KVĚTOŇ HOLCR, DrSc. (Slovenská republika)

Funkcia: Proděkan pro vědu a rozvoj, Ředitel Výzkumného kriminologického centra,
Pracovisko: Fakulta práva
 

Prof. JOZEF ZÁHORA, PhD. (Slovenská republika)

Funkcia: Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie,
Pracovisko: Fakulta práva
 

Prof. JUDr. Ing. VIKTOR PORADA, DrSc., dr. h. c. mult. (Česká republika)

Funkcia: Profesor - Pedagog,
Pracovisko: Fakulta práva - Ústav veřejného práva
 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA. (Slovenská republika)

Funkcia: Vedoucí oddělení obchodního práva Ústavu soukromého práva,
Pracovisko: Fakulta práva
 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Slovenská republika)

Funkcia: Vedoucí ústavu Soukromého práva,
Pracovisko: Fakulta práva
 

doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD. (Slovenská republika)

Funkcia: Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy,
Pracovisko: Fakulta práva
 

Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Funkcia: Proděkan Fakulty práva pro studijní programy uskutečňované v ČR,
Pracovisko: Fakulta práva
 

Doc. Ing. MARTIN ŠPERKA, PhD. (Slovenská republika)

Funkcia: Pedagog,
Pracovisko: Fakulta informatiky
 
Stránka
Ukáž položek na stránku

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
654 hlasů (31%)
 
Souhlasím s výhradami
464 hlasů (22%)
 
Nemohu to posoudit
430 hlasů (21%)
 
Nesouhlasím
546 hlasů (26%)
 
Celkový počet hlasujících: 2094
 
Zpět nahoru