Mezinárodní spolupráce

Panevropská vysoká škola se od svého vzniku aktivně angažuje v programech mezinárodní akademické spolupráce, spolupracuje v mezinárodních sítích a konsorciích a využívá příležitosti bilaterálních meziuniverzitních partnerství. Z tohoto hlediska nabízí svým studentům široké možnosti studijních pobytů v zahraničí, či účasti na mezinárodních akcích, studentských soutěžích a simulovaných soudních sporech. PEVŠ aktivně využívá své mezinárodní kontakty pro zapojení významných osobností ze zahraničí do svých studijních programů a postupně rozšiřuje možnosti studia v těchto programech i pro studenty ze zahraničí.

Už od akademického roku 2006/2007 se PEVŠ aktivně účastní programu Erasmus, přičemž v souvislosti se vznikem Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme / LLP) je nositelem rozšířené Evropské univerzitní charty (EUC č .: 228111-IC-1-2007-1- SK-ERASMUS-EUC-1). Právě EUC umožňuje PEVŠ účastnit se v akademických programech EU a uzavírat dvoustranné dohody s dalšími zúčastněnými vysokoškolskými institucemi. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálně spolupracuje s více než 60 partnerskými univerzitami ve většině zemí Evropské unie, na Islandu, ve Švýcarsku a v Turecku.

Neméně významnou součást mezinárodní spolupráce, jejíž PEVŠ věnuje zvláštní pozornost, představuje akademická spolupráce a rozvíjení bilaterálních vztahů v rámci cílů sousedství spolupráce EU. Aktivity PEVŠ se v tomto směru zaměřují na spolupráci s univerzitami v regionu západního Balkánu a zemí bývalého Sovětského svazu, jakož i na rozvíjení prvních kontaktů s institucemi v oblasti jižního a východního Středomoří. Nové možnosti v tomto směru otevírá PEVŠ její členství ve sdružení EMUNI (Euro-Mediterranean University).

Významný rozsah svých mezinárodních aktivit realizuje PEVŠ ve spolupráci s partnerskými univerzitami ve středoevropském regionu, kterými jsou především Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita ve Vídni či ELTE v Budapešti. Kontakty s těmito renomovanými vzdělávacími institucemi nemají jen povahu vzdělávacích aktivit, ale stále více přesahují do oblasti vědy a výzkumu, společných výzkumných projektů, společných studijních projektů přípravy odborných publikací ve společných autorských kolektivech a tvorby smíšených expertních týmů a odborných skupin pro výměnu poznatků a zkušeností .

Důkazem toho, že PEVŠ svoji aktivitu neomezuje na evropský kontinent jsou kontakty a společné aktivity s mimoevropskými partnery. I vzhledem k ukončení programu ERASMUS v jeho aktuální podobě, který však bude nahrazen novým programem, položením si za cíl rozšíření mezinárodní akademické spolupráce EU o spolupráci se třetími zeměmi, obrací PEVŠ svou pozornost kromě tradičních sousedských regionů země východní a jihovýchodní Asie (zejména Čína , Hong Kong, Macau, Tchaiwan, Korea, Japonsko, zda Vietnam) a Latinské Ameriky (zvlášť Chile, Argentina, Brazílie a Mexiko). Za klíčovou v tomto směru lze považovat úzkou spolupráci s významnou světovou univerzitou, prestižní City University of Hong Kong.

Jako svůj klíčový cíl pro rozvíjení mezinárodních aktivit v nejbližším období vnímá PEVŠ vytvoření možností pro studium zájemců ze zahraničí v cizojazyčných, především v anglickém jazyce vyučovaných studijních programech. Ve spolupráci s partnery v zahraničí by tyto programy měly přerůst hranice vnitrostátního kontextu a rozšířit a doplnit nabídku studijních programů PEVŠ o společné studijní programy s univerzitami v zahraničí.


ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
653 hlasů (31%)
 
Souhlasím s výhradami
463 hlasů (22%)
 
Nemohu to posoudit
429 hlasů (21%)
 
Nesouhlasím
545 hlasů (26%)
 
Celkový počet hlasujících: 2090
 
Zpět nahoru