Mezinárodní spolupráce

Mezi priority PEVŠ patří od jejího vzniku mezinárodní spolupráce s partnerskými institucemi v zahraniční. Má mnoho podob – jde o zaměření studijních programů na moderní a inovativní vzdělávání, inspirované studijní nabídkou mezinárodních zaměřených univerzit, zapojení významných osobností ze zahraničí do výuky, poskytnutí možností absolvovat část studia v zahraničí a vytváření vhodných předpokladů pro absolventy a postupně rozšiřuje možnosti účasti studentů ze zahraničí na vlastních studijních programech.

Už od akademického roku 2006/2007 se PEVŠ aktivně zúčastňuje programu Erasmus, přičemž v souvislosti se vznikem Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme/LPP) je nositelem rozšířené Evropské univerzitní charty (EUC č.: 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Právě EUC umožňuje PEVŠ se zúčastňovat na akademických programech EU a uzavírat bilaterální dohody s dalšími vysokoškolskými institucemi. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálně spolupracuje s více než 60-ti partnerskými univerzitami ve většině krajin Evropské unie, na Islandu, ve Švýcarsku a v Turecku. V akademickém roce 2011/12 se na programu Erasmus zúčastňuje 70 studentů PEVŠ a na půdě PEVŠ svůj studijní pobyt absolvuje 15 studentů partnerských univerzit.

Významnou součástí mezinárodní spolupráce je akademická spolupráce a rozvíjení bilaterálních vztahů v rámci cílové sousedské spolupráce EU. Aktivity PEVŠ se zaměřují na spolupráci s univerzitami v oblasti západního Balkánu a krajin bývalého Sovětského svazu a současně také na rozvíjení prvních kontaktů s institucemi v oblasti jižního a východního Středomoří.

Mezinárodní aktivity realizuje PEVŠ ve spolupráci s partnerskými univerzitami ve středoevropské oblasti, kterými jsou především Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita ve Vídni, nebo ELTE v Budapešti. Kontakty s těmito renomovanými vzdělávacími institucemi nemají jen povahu vzdělávacích aktivit, ale čím dál tím více zasahují do oblasti vědy a výzkumu, společných výzkumných a studijních projektů, přípravy odborných publikací ve společných autorských kolektivech a tvorby smíšených expertních týmech a odborných skupin na výměnu poznatků a zkušeností.

Důkazem toho, že PEVŠ se nesoustředí pouze na evropský kontinent, jsou kontakty a společné aktivity s mimoevropskými partnery, především v oblasti jihovýchodní a východní Asie.

Klíčovým cílem v rozvíjení mezinárodních aktivit je pro PEVŠ vytvoření studijních možností pro zájemce ze zahraničí v cizojazyčných programech. Ve spolupráci se zahraničními partnery by tyto programy měli rozšířit nabídku studijních programů PEVŠ o společné studijní programy se zahraničními univerzitami.

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1148 hlasů (36%)
 
Spíše ano
212 hlasů (7%)
 
Jsem studentem PEVŠ
423 hlasů (13%)
 
Ještě váhám
358 hlasů (11%)
 
Ne
1025 hlasů (32%)
 
Celkový počet hlasujících: 3166
 
Zpět nahoru