Organizační struktura v ČR

V České republice Panevropská vysoká škola působí prostřednictvím své dceřiné vzdělávací společnosti - UNINOVA, o.p.s., která realizuje výuku. Veškeré tituly získané na PEVŠ (resp. UNINOVA o.p.s.) jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (č. 33/2001 Sb. m. s.).

Vedení UNINOVA o.p.s.

Předseda správní rady:

JUDr. Ján Čarnogurský

Předseda dozorčí rady:

RNDr. Michal Mutňanský

Proděkan FP PEVŠ pro studijní programy uskutečňované v ČR:

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Tajemník proděkana:

JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Vedoucí pedagog Ostrava

Mgr. Michal Černý, PhD.

Vedoucí pedagog Brno

PhDr. Mgr. Jakub Razim

Vedoucí manažer pobočky Brno:

JUDr. Hana Michálková

Vedoucí manažer pobočky Ostrava:

Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

ANKETA

Plánujete navštívit vzdělávací veletrh Gaudeamus?
Ano, v Praze
615 hlasů (23%)
 
Ano, v Brně
735 hlasů (28%)
 
Ne, už studují VŠ
549 hlasů (21%)
 
Ne
749 hlasů (28%)
 
Celkový počet hlasujících: 2648
 
Zpět nahoru