Vědecká rada

Předseda: prof . JUDr. Ján Svák, CSc., ústavní právo

Interní členové

prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., žurnalistika
JUDr. Ján Čarnogurský, člen Správnej rady PEVŠ
prof.. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., trestné právo
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., kriminológia
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., trestné právo
prof. JUDr. Dalibor Jílek, DrSc., medzinárodné právo
Dr.h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., ekonómia
prof. JUDr. Jozef Klimko ,DrSc., dejiny práva
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD., ekonómia
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., psychológia 
prof. Dr. Vasil S. Lipitskij, DrSc., predseda Správnej rady
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, ekonómia 
h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc., ekonómia 
Univ. Prof. Dr. Bea Verschraegen, LL.M,E.M.M., medzinárodné právo 
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., ekonómia
prof. JUDr. Michal Skrějpek, DrSc., rímske právo
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD., masmédiá 
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., žurnalistika
prof. Ing. Eduard Urban, CSc., ekonómia
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obchodné právo
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., informatika

Externí členové

doc. JUDr. Mária Bujňáková , CSc., obchodné a finančné právo
prof. JUDr. Milan Čič DrSc., trestné právo
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., teória práva
doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD., žurnalistika
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., zdravotníctvo
Univ. prof.Dr. Heinz Mayer, právo 
prof. RNDr. Ľudovít Molnár,, DrSc., informatika
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠ SR 
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., teória štátu a práva
prof. Ing. Jana Stávková, CSc., marketing
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., správne právo

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1047 hlasů (32%)
 
Spíše ano
173 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
381 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
310 hlasů (9%)
 
Ne
1412 hlasů (42%)
 
Celkový počet hlasujících: 3323
 
Zpět nahoru