Summer School of the Slovak Language and Culture 2011

Intensive Slovak language study - 30 lessons per week and social and cultural programme
 

Summer School of the Slovak Language and Culture 2011

Intensive Slovak language study - 30 lessons per week and social and cultural programme
 

Foundation Programmes

Foundation Programmes in the academic year 2011/2012 One-year full-time programmes are specially designed to prepare international students for their entry to higher education in Slovakia.
 
 

Úvod

Úvod

Aikido je japonský druh bojového umění, typický zejména strategií obrany. Je založené na myšlence neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce.
Tvůrcem a zakladatelem Aikida je japonec Morihei Uešiba.
Význam slova Aikido se dá volně přeložit jako cesta harmonie energie (Ai - harmonie, spojovat, Ki - energie, duch; Do - cesta)

Aikido neznamená útočit na nepřítele, nezahrnuje útočné činnosti, a je založena na zvládnutí techniky obrany. Každá osoba, či už- dospělý muž, mladé děvče a nebo dítě, která pochopí principy a techniky a naučí se umění boje, může odrazit útok i silnějšího nepřítele.
Aikido - bojové umění je velmi mladé, ale ztělesňující principy a metody, které se vytvářely po dobu několika sta let.
Aikido technika se zdokonaluje v průběhu výcviku. Ale to není stěžejní v aikido. Aikido to je také filozofie, i psychologie a fyzika. Každý člověk v něm může najít svoje Já. Netřeba zapomínat, že Aikido rozvíjí nejen fyzické schopnosti, ale i duchovní kvality. Rozvoj těchto vlastností přispívá ke zvláštní atmosféře v hale. Je za potřebí neustálé soustředění a bezpodmínečné provádění pokynů učitele při tréninku. Pouze tímto způsobem je možné vyhnout se všem druhům zranění a dosahovat výsledků.
V aikido, neplatí žádné soutěže ale praktikuje se kata: opakování technik, dokud se nestanou obvyklými. Nedílnou  součástí výcviku je spolupracovat s partnery na dosáhnutí harmonie mezi nimi. Tradičně, jeden z partnerů útočí (tomu se říká uke) a druhý partner se brání (tomu se říká tori). Partneři se střídavě mění. Je důležité, aby útočící partner bojoval čestně a bez strachu z pádu. Proto je velmi důležitým aspektem aikido ukemi - umění chránit se při pádu. Co potřebujete, je neustálá připravenost, bez námahy a uplatnění ukemi kdykoliv.
.
Předpokládá se, že aikido je výlučně systém různých technik a metod. Je ale potřebné vidět obrovský rozdíl mezi skutečným soubojem a soubojem v tělocvičně. Když je tam prostor, aby vystoupili do popředí morální a psychologické vlastnosti bojovníka. Potom se může i fyzicky slabý člověk vyrovnat silnějšímu. Na základě teorie a praxe Aikido, fyzická síla není rozhodující pro vítězství. Technická a fyzická připravenost není nic v porovnaní se silou Ducha.
Mistr Uešiba, zakladatel aikido, řekl: „Nikdy se nedívejte do očí nepřítele, jinak Vaši mysl pohltí, nedívejte se ani na jeho meč, jinak jím zahynete, nedívejte se na soupeře, nebo Váš duch bude zničen". Současné bojové umění (budó) - to je rozvoj pozornosti, když je soupeř Vámi zaujatý, a pokračuje v boji pouze tímto způsobem.
Pokud svoji mysl a pozornost zaměřuje na něco konkrétního, je lehké ho upoutat falešným chováním a oklamat ho. Je velmi důležité dosáhnout stavu, kdy jste klidný navenek tak i na vnitřní úrovni. Základním kamenem Aikido je myšlenka harmonie s vesmírem podobu souboje, vítězství technických zručností a inteligence. Aikidoka se transformuje na jednotu s jeho soupeřem, v té chvíli by neměl mít vědomí sama sebe, jednoduše neexistuje. A potom se tělo a mysl se stanou jedno a jsou vedení silou vůle a ducha. Konec konců, silný duch vítězí před zápasem. Proto se Aikido zaměřuje na přirozený stav těla a ducha, na vnímání sama sebe jako součást vesmíru.
Principy Aikido
Základní principy aikidó jsou začleněné už v samotném názvu tohoto bojového umění.
Překlad z japonského 'ai' znamená harmonii. Tato harmonie je narušená, když se předvádí agrese. Úlohou aikido je obnovit harmonii.
Aikido od začátku naznačuje, že každý člověk má určité rezervy životní energie "ki", která je soustředěna v centru 'Hara'. Tuto energii je možno směřovat do libovolného směru. V Aikido se používá zásada řádné kontroly "do", tedy cesta. Protivníkovi je dána svoboda volně se pohybovat,  kde chce, ale každý jeho pohyb je pod neustálým dohledem. Pozornost ani na chvíli nepolevuje.
Všechny techniky v aikido, tak či onak souvisí s kruhovými trajektoriemi. Pohyby aikidoka do kruhu umožňuje nejen vyhnout se srážce, ale úplně doprovázet pohyby útočníka.
Pohyb v aikido se podobá proudu vody: měkkému, poddajnému, ale zároveň ničící a tvrdý kámen. Jedna akce jako by vyplývala z druhé. V Aikido by měli být všechny techniky a pohyby elegantní a krásné. Od samého základu, kterému věnuje velkou pozornost. Tyto principy také platí na psychologické úrovni. Skutečný mistr vnímá mysl nepřítele a předvídá všechny jeho akcie.
Aikido je rozhodně krokem vpřed v porovnání se všemi ostatními bojovými uměními. Na rozdíl od tradičních budó, Aikido vyžaduje harmonický svět, a konflikt je považovaný za porušení této celistvosti.
SENSEI
 Nobuyuki Watanabe (?? ? ?) sensei se narodil v 25.07.1930 v Miyazaki, Kyushu, Japonsko.
Od roku 1958 praktikoval aikido a byl od roku 1960 uchideshi O-Sensei Morihei Uešiba v Hombu dojo.

Watanabe Sensei - 8. Dan Shihan Aikido a učí Aikido v Hombu Dojo v Tokiu.
Jeho vlastní dojo se nachází v městě Koshigaya vzdálenému jeden a půl hodiny od Tokia

"Myslím, že aikido je očistění duše a hledání krásy".
Výňatky z rozhovoru s Mistrem Nobuyuki Watanabe (8 dan Shihan Honba Dojo, Tokio) © 1996 Ken Bu Kan Dojo Mnichov. http://www.kenbukai.de/welcome
"Držte pozice!" - Hovoří, žákům, když šli domů po Keiko (výcviku). Možno si myslet, že je to úplně samozřejmé, ale má svoje vlastní důvody, aby to tak říkal.
Potom se rychle dostavil výsledek jeho samoléčby. Objevily se u něj vlasy a zrak se vrátil do normálu.
"Tělo je jako hliněná roura. V místech shybů se hromadí nečistoty. Jak narovnat svoji vlastní páteř? Je třeba narovnat kolena. Neumím si představit aikido techniky s ohnutými koleny. Když jsou vaše kolena rovná, mohou být  ohnutá. Svaly, které jsou ohnuté od samého počátku,  odumírají. Není možné si představit, jak by se stojan udržel s ohnutými koleny. "

Obyčejní lidé se záměrně ohýbají a záměrně narovnávají. Ale Watanabe-sensei hovoří: "Obyčejně se pokoušíme, například v ikkyo, zdvihnout svoji ruku, aby se střetla se shomen-uči partnera. Je už ale pozdě. Nejdříve je třeba posunout ruce směrem dolů. Raketa také vzlétne nahoru, až když vyšlehnou plameny zdola. V japonském náboženství se říká: „Tam je výsledek, protože tam je pokoj.“ Výsledek tu znamená techniku. "
Hledajíc jen svoji sílu, stanu se malým a nemůžu rozvíjet Ki.
Je potřeba natáhnout se. Protáhnutí těla je velmi důležité pro krevní  oběh. Dobrý krevní oběh pomáhá rozvíjet Ki. Cvičení na protažení cév a nervů jsou velmi důležitá. Když budete ležet, měli byste stáhnut svoje nohy, aby nejen ruce, ale celé tělo bylo natáhnuté. Ten, kdo je shrbený, nedosáhne dobrého prokrvení a nebude mít Ki.

Kdo hledá jen svoje vlastní síly, stává se malým. Vypadá velkolepě, když lidé chodí se zatajeným dechem. No jen s přirozeným dýcháním je možné  dobře vykonávat techniku. Je také důležité udržovat rovnováhu mezi levou a pravou stranou těla. Směr obloha - zem - to je dostředivá síla, směr vlevo - vpravo - to je odstředivá síla. Můžete dosáhnout velké síly, jen pokud dosáhnete rovnováhy mezi pravou a levou stranou. Je velkým nedostatkem, když síly působící na pravé a levé straně nejsou v rovnováze.
Je velmi důležité, umět stát na jednom místě, chodit rovnoměrně a mít správné držení těla. "Nejdříve stát, potom jít. To je důležité. Paty pevně na zemi, zadek podsazený, stát na jednom místě. Stát znamená být připravený jít. "
"Když kráčíme, noha stojí na jednom bodě. Měli bychom převalovat z paty, zdvíhajíc palec nahoru, a dělat rovnoměrné kroky, paty k zemi, prstem k nebi. Stoupání po schodech je lehčí, když jsou vaše palce ve vzduchu. Nebe a zem tu hrají důležitou úlohu. Třebaže si toho sotva všímáme, síla gravitace Země silně ovlivňuje naše tělo. O-Sensei říkal, že je potřeba spojit se s univerzální silou a být v centru vesmíru. To platí také pro gravitaci.
"Když křičíme, vydechujeme nahoru. Napřímit vědomí k obloze - to je správně, protože při tom se zároveň napřimuje také tělo. Pokud to budeme dělat vědomě, potom také naše vědomí stoupá. My vydechujeme, taháme ruce nahoru, to není jako obvykle. Ale je jednodušší nafukovat balón, když jej předtím natáhnete. Pokud dýcháte s napřímeným tělem, vzduch dovnitř  proudí snadněji. "
Když se Mistr věnuje žákovi samostatně, trénuje s „bokkenem". Říká, že je důležité sledovat dýchaní. "My křičíme "Ieiiii ", mávajíc mečem, zdvíhajíc jej nahoru? S výkřikem "Ieiiii" zdvíháme meč a potom udeříme. To znamená, že při výdechu zvedáme meč.
Mistr říká, že je potřeba třikrát denně křičet směrem nahoru k obloze «Aaaaaa!». Samozřejmě, že to vypadá divně, pokud se to praktikuje kdekoliv a kdykoliv. Proto nás naučil způsob, který se dá použít kdekoliv : dlaň směřuje rovnoběžně k zemi,  soustředěně tlačíme dolů. A potom jen zdvihneme tvář k nebi a vydechneme směrem vzhůru «Aaaaa!».

V aikidu je důležité spojit svoji energii s energií partnera a očistit tělo i duši
Opustil jsem svůj post v oddělení statistiky Kabinetu ministrů, abych pochopil Svět Kodžiki. Aikikai Hombu-dojo se nachází nedaleko mé bývalé práce. „Byl jsem členem džudistického klubu oddělení statistiky. Na radu jednoho aikidisty jsem navštívil Hombu-dojo. A když jsem uchopil jednoho aikidistu za ruku, podařilo se mi jej hravě hodit." Bylo to v roce 1958. Od toho okamžiku se začal věnovat aikidu. Hned založil na svém oddělení klub aikida
 a po šesti letech beze slova z oddělení odešel, neboť měl rodinu. Od té doby patří do Hombu-dojo. Ve svých 34 letech i on získal druhý Dan. „Tehdy jsem ještě nechápal nic z vyprávění Kaisa (o-senseya), neboť on stále hovořil o Bohu. Proto jsem začal číst Kodžiki (klasické náboženské dílo). Myslel jsem si, že pokud pochopím Kodžiki, peníze pro mě ztratí cenu. V aikidu je třeba spojit svoji energii s energií partnera a očistit svoje tělo i duši. Silou se toho však dosáhnut nedá. Kokyo (síla ducha) - je samostatná očista. Proto můžeme říci, že v aikidu jsou náboženské aspekty."
Jeho zálibami jsou áido a shakuhachi (bambusová flauta). Čaj, který mu podal jeho Mistr, měl neuvěřitelnou chuť. Čajové lístky byly celkem obyčejné, ale stejné čajové lístky doma nechutnaly stejně. Ten, kdo to chápe, má poměrně vysokou úroveň myšlení. Když uviděl techniku "bezdotykového vrhnutí" předvedenou Mistrem, nevěřil. Ale po několika letech ji dokázal i sám předvést. Opisuje ji takto: „Jednoduše opisuji ve vzduchu geometrické tvary. Jako mistr kaligrafie, který kreslí ve vzduchu obrovská písmena. Tehdy vzniká tření mezi chladným a horkým vzduchem. Když člověk úplně přijme partnera, zvyšuje se Ki a roste láska. Bez lásky partner nepřijde. Láska je stav vzduchoprázdna. Když je vztah s partnerem prázdný, to je Ki. Není třeba vrhat účelově. Tento zvláštní jev, který mnozí nechápou, totiž vzniká z běžného pohybu ".
"Myslím, že pít vodu je aikido. Dotýkáme se poháru vody. To je moje představa o aikidu. Když se dotýkáme poháru vody, mimovolně se nakláníme. Tato póza vyjadřuje vděčnost. Nepijeme, když se nakláníme dozadu. V tomto pojetí kontakt se sebou samým je též aikido. Při sklonění nebo díkuvzdání vzniká pocit svobody. Pokud vás ovládne tento pocit, potom vidíte víc, neboť přímka pohledu směřuje výš. Jako síť - pokud se rozvlní, dobře se do ní chytí."
Správné držení těla, rovnováha těla, milovat, setkávat se a děkovat. Touto cestou se dají dosáhnut techniky Ki. A rozluštili jste hádanku s čajem?

Jedním z úspěšných oddílů Vysokoškolského sportovního klubu Paneurópa je i jeho volejbalový oddíl. Jde o oddíl, který má dlouhou sportovní historii. Původně oddíl vznikl jako Tělovýchovná jednota Spoje Bratislava v květnu 1940. Později působil pod názvem ŠK Poštári Bratislava. Název oddílu se musel v závislosti od změn tehdejších společenských poměrů vícekrát měnit. Jeho další změna byla zaregistrovaná jako výsledek fúze TJ Spoje Bratislava s Biskupickou TJ Podunajské Biskupice v roce 1977 na: TJ Spoje Bratislava - Podunajské Biskupice. Ve slovenském ženském volejbale hraje tento oddíl důstojnou roli už od padesátých let.

V lednu 2010 oddíl podepsal smlouvu o spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva. I přesto, že TJ Spoje Bratislava v sezóně 2009/2010 z volejbalové Extraligy vypadly, dostalo jejich úsilí s novým partnerem systémový impulz s jasnou vizí návratu na výsluní slovenské volejbalové extraligy. S podporou Vysokoškolského sportovního klubu Paneurópa byla oddílu navrácená extraligová licence a sezónu 2010/2011 oddíl se zpřesněným názvem nejprve jako TJ Spoje - Uninova Bratislava a později jako TJ Spoje - Paneurópa Bratislava zodpovědně sezónu odehrál. Momentálně je oddíl s osmi vítězstvími na 7. místě extraligové tabulky, avšak bude hrát prolínací soutěž s vítězi oblastních 1. lig o postup do extraligy v sezóně 2011/2012. Zápasy prolínací soutěže se budou hrát 2.- 3. dubna 9. - 10.dubna 2011. Je přirozené, že naší prioritní úlohou je udržet se v Extralize i v nové sezóně 2011/2012. V případě úspěchu pro sezónu 2011/2012 už budou ambice oddílu podstatně vyšší. Na soupisce extraligového družstva je momentálně 12 hráček a hrávat chodí i hráčky VK TAMI Bratislava, s kterým má TJ Spoje - Paneurópa uzavřenou farmářskou smlouvu (smlouva o spolupráci a výchově hráček).TJ Spoje-Paneurópa rádi uvítají každou ze studentek PEVŠ, která projeví zájem o činnost v našem oddíle. Kromě hráček standardního šestkového volejbalu má oddíl i dvojici špičkových plážových volejbalistiek slečny Dubovcovou a Nestarcovou. Na Slovensku je to najlepšá dvojica plážového volejbalu. Pravidelne se zoučastňuje mezinárodných akcií a postupne se prebojouva na  vyšší príčky európskeho a svetového rebríčka.


Tatána Vestenická

 

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1052 hlasů (31%)
 
Spíše ano
174 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
383 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
315 hlasů (9%)
 
Ne
1418 hlasů (42%)
 
Celkový počet hlasujících: 3342
 
Zpět nahoru