Vědecké časopisy

Škola vydává vědecké časopisy „Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae“,„Ekonomie a podnikání“ a „ Creative and Knowledge Society“. Zaměřují se na aktuální a odborně složité problémy právnické a ekonomické teorie a praxe (resp. další související společenské problémy). Obsah časopisů, odborná úroveň autorů příspěvků a jejich náročné oponování posiluje hodnotu časopisů i jejich uznání odbornou a laickou veřejností.

V centru pozornosti je publikační aktivita studentů doktorandských studijních programů. Orientuje se na problematiku, která souvisí s tématy  jejich disertačních prací. Vědecká úroveň jejich publikací se zkvalitňuje, což zvyšuje garance, že budou i v následujících letéch naplněna akreditační kritéria v této oblasti.

ANKETA

Plánujete navštívit vzdělávací veletrh Gaudeamus?
Ano, v Praze
623 hlasů (23%)
 
Ano, v Brně
756 hlasů (28%)
 
Ne, už studují VŠ
558 hlasů (21%)
 
Ne
758 hlasů (28%)
 
Celkový počet hlasujících: 2695
 
Zpět nahoru