Historie

V roce 2003 významný slovenský politický a společenský činitel JUDr. Ján Čarnogurský spolu se známým ruským vědcem a společenským představitelem profesorem Vasiliyom Lipickym a s ruským podnikatelem Ing. Alexandrem Somovem se rozhodli ve Slovenské republice vybudovat vysokou školu, která by odpovídala špičkovým světovým standardům. Byla zřízena pracovní skupina, v níž byli i bývalí velvyslanci Slovenské republiky v Rakousku prof. Jozef Klimko a PhDr. Emil PEJKO a celá řada dalších zkušených pedagogů a organizátorů.

Již v roce 2004 Bratislavská vysoká škola jako první soukromá vysoká škola právnického zaměření na Slovensku přijala své první studenty. Od počátku budování svých personálních, materiálních, informačních a technologických základů bylo a je hlavní ambicí vedení školy vybudovat vrcholovou vzdělávací a vědeckou instituci.

V roce 2005 byla otevřena Fakulta ekonomie a podnikání s cílem stát se progresivní a flexibilní institucí, která podporuje moderní vzdělávací postupy a připravuje ekonomické odborníky nejen pro domácí trh, ale i pro celosvětový trh práce.

V pořadí třetí fakulta, Fakulta masmédií (2007) rozšířila vzdělávání v oboru masmediální studia. Fakulta informatiky (2009) vznikla jako flexibilní reakce na dynamický vývoj v oblasti informačních technologií. Nejmladší je Fakulta psychologie (2011), její absolventi budou způsobilí řešit široké spektrum osobních, skupinových a sociálních problémů při zohlednění moderních trendů nejen na národní, ale i celoevropské úrovni.

Od roku 2010 se naše škola nazývá Panevropskou. Tento název je spojen s jedním z rozhodujících myšlenkových směrů, který sehrál významnou roli v dějinách evropské integrace. V roce 1923 Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) ve své knize PAN-EUROPA shrnul množství argumentů pro integraci a jiné množství argumentů o dramatických důsledcích, pokud se Evropa integrovat nebude. Jen ve sjednocené Evropě lze zaručit vnitřní mír a vnější obranyschopnost, ekonomický růst, sociální principy, a to především na zásadě vzájemné podpory, solidarity. K tomu je potřebná soudržnost, která spočívá ve společně akceptovaných hodnotách - historických, kulturních a ideových. Stoupenci panevropské myšlenky povětšinou neztotožňují Evropu pouze s Evropskou unií, ale vnímají ji jako velmi široký geopolitický a kulturní prostor.

Základní idea panevropského hnutí je že: "Paneuropa je celá Europa", "In pluribus unum" (jednota v mnohosti). Za základní stavební kameny Paneuropania považuji starověkou řeckou demokracii, římské právo, židovsko-křesťanskou identitu Evropy. Lídrem Panevropského hnutí byl 35 let Otto von Habsburg (1912-2011). Významným slovenským Panevropanem byl i Milan Hodža (1878-1944).

Panevropská vysoká škola není součástí žádného politického hnutí avšak de facto je panevropskou. Učí v ní učitelé a studují studenti z mnoha zemí západní, střední i východní Evropy. Škola plně využívá možnosti, které jí nabízí evropská integrace, a sama významnou měrou přispíváme na její rozvoj. Obsah vzdělávání v naší škole je celoevropským a přispívá k upevňování vztahů mezi Východem a Západem. Aby byly posíleny předpoklady pro naplnění této mise bude na škole vytvořena Rada osobnosti školy, kterou budou tvořit významní vědci, političtí činitelé, představitelé kultury a církve z mnoha evropských stran. Předsedou rady bude Karl fon Habsburg - Lothringen, který pravidelně navštěvuje celoevropskou vysokou školu a vystupuje před studenty a pedagogy.

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1053 hlasů (31%)
 
Spíše ano
175 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
383 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
315 hlasů (9%)
 
Ne
1421 hlasů (42%)
 
Celkový počet hlasujících: 3347
 
Zpět nahoru