Zakladatel PEVŠ

Paneurópska vysoká škola  n. o. byla založena 13.10.2003 pod registračním číslem OVVS-820/109/2003-NO za účelem poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti tvorby, rozvoje, ochrany, obnovy a prezentace duchovních a kulturních hodnot, dále v oblasti vzdělávání, výchovy, rozvoje tělesné kultury a v oblasti výzkumu, vývoje, vědecko-technických služeb a informačních služeb spočívajícím v pořádání seminářů, přednášek a vydávání odborných publikací pro dospělé. Záměrem neziskové organizace bylo založení soukromé vysoké školy dle zák. č.. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Usnesením vlády České republiky č.. 725/2004 z 14. července 2004 získala státní souhlas k působení jako Bratislavská vysoká škola práva.

29. června 2010 Správní rada Bratislavské akademické společnosti n. o. schválila změnu názvu na Bratislavská akademická společnost - Panevropská univerzita n. o. a dne 14. července 2010 rozhodl Obvodní úřad Praha, odbor všeobecné vnitřní správy o změně názvu Bratislavské akademické společnosti n. o. na Bratislavská akademická společnost - Panevropská univerzita n. o. zkrácený název: BAS - PU n. o.

Vláda Slovenské republiky usnesením č.. 411/2010 schválila změnu názvu školy s oprávněním působit jako Panevropská vysoká škola zkrácený název: PEVŠ.

ANKETA

Plánujete navštívit vzdělávací veletrh Gaudeamus?
Ano, v Praze
624 hlasů (23%)
 
Ano, v Brně
758 hlasů (28%)
 
Ne, už studují VŠ
558 hlasů (21%)
 
Ne
758 hlasů (28%)
 
Celkový počet hlasujících: 2698
 
Zpět nahoru