Charakteristika

Fakulta práva Panevropské vysoké školy v akademickém roce 2011/2012 otevírá program celoživotního vzdělávání "Základy práva". Cílem programu je formou zájmového vzdělávání seznámit uchazečů se základy práva. Uvedený program je v souladu s § 1 odst.. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Sb z. o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 4 odst.. 1 písm. d) zákona č.. 568/2009 Z. z. o celoživotním učení a o změně některých zákonů. Studium se realizuje formou zájmového nekvalifikačního vzdělávání seniorů, kterým účastník dalšího vzdělávání uspokojuje své zájmy, zapojuje se do života občanské společnosti a obecně rozvíjí svou osobnost.

Studium trvá dva roky (čtyři semestry). První semestr je zaměřen na úvod do studia a vybrané otázky teorie práva, filosofie práva, římského práva a ústavního práva. V druhém semestru jsou předmětem přednášek vybrané instituty soukromého práva, navazující třetí semestr je zaměřen na veřejné právo. V posledním čtvrtém semestru je zařazena problematika evropského práva a mezinárodního práva. Přednášky se konají každý druhý týden formou monotematické čtyřhodinové přednášky, zpravidla v pracovních dnech, podle rozvrhu.

Podmínkou pro absolvování programu je:

  • Účast na přednáškách - povolena je jedna absence (4 hodiny) v příslušném semestru,
    Semestrální práce na vybrané téma na konci každého semestru v rozsahu ½ až 1 AH (10 - 20 stran).

Úspěšným absolventům bude na závěr celého programu na slavnostní promoci vydáno osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku - Základy práva. Uvedené osvědčení nenahrazuje vysokoškolský diplom ani kvalifikační předpoklady pro výkon povolání.

Aktuality PEVŠ RSS Více aktualit

Otvorenie Japonského centra

Pri príležitosti otvorenia Japonského centra na Paneurópskej vysokej škole 29. septembra 2014 sa uskutočnila slávnostná výmena partnerskej zmluvy medzi rektorom PEVŠ prof. Jánom Svákom, DrSc. a generálnym riaditeľom Graduate Institute for Entrepreneurial Studies v Niigate pánom Toshiyom Sakumom.
 

CENY DEKANA

Na otvorení akademického roka boli odovzdané Ceny dekana FM PEVŠ
 
Kalendář udalostí
 

ANKETA

Plánujete navštívit vzdělávací veletrh Gaudeamus?
Ano, v Praze
625 hlasů (23%)
 
Ano, v Brně
758 hlasů (28%)
 
Ne, už studují VŠ
559 hlasů (21%)
 
Ne
758 hlasů (28%)
 
Celkový počet hlasujících: 2700
 
Zpět nahoru