Учебные программы

Názov študijného programu:

9.2.9 Aplikovaná informatika

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. bakalársky

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

Bakalár (Bc.)

 

Absolventi študijného odboru „Aplikovaná informatika“ dokážu analyzovať resp. implementovať jednoduché informatické úlohy a prijímať jednoduché technické a odborné rozhodnutia. Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu úspešne uplatniť najmä v profesii analytik–vývojár a analytik podnikových procesov a informačných systémov. Doplnkovými profesiami pre bakalárov sú profesie programátora, vývojára web-aplikácií, testeri aplikácií, správcovia databáz, správcovia aplikácií, asistenti vedúcich IT projektov, asistenti vedúcich podnikových IT oddelení.

Manažérske uplatnenie nájdu bakalári najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, napr. v spoločných podnikoch so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. 

 

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore