Учебные программы

 

Názov študijného programu:

Právo

Študijný odbor:

3.4.1. Právo

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná, exterá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120

Udeľovaný akademický titul:

magister (Mgr.)


Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžu pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Majú dobrý prehľad v  histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Môžu nájsť uplatnenie napr. v ústredných orgánoch štátnej správy, v Národnej rade SR, na Úrade vlády SR. 


2.stupeň (magisterské štúdium):
- advokátsky koncipient
- exekútor
- notársky koncipient
- odborný pracovník vo všetkých zložkách verejnej správy.

 

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore