[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Navigácia


 

Doktorandské štúdium

Názov študijného programu:

Masmediálne štúdiá

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denné – 3 akademické roky
externé – 5 akademických rokov

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

„philosophiae doctor“ (PhD.)

Úlohou doktorandského štúdia v programe Masmediálne štúdiá je pripraviť absolventov, ktorí budú ovládať nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné vedecké prístupy k riešeniu problémov mediálnej a marketingovej komunikácie a public relations vo všetkých typoch médií a mediálnych inštitúcií; budú schopní samostatne realizovať komplexný výskum a navrhovať metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej a personálnej; uplatňovať systémový prístup pri aplikácii výsledkov z  výskumu masmediálnej a marketingovej komunikácie.

 


 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2439 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3755 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
649 hlasov (7%)
 
Knižnica
1069 hlasov (12%)
 
Iné
793 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8705
 
Naspäť hore