PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 

Typ štúdia

Kalendár udalostí

 

NOVÉ NA STRÁNKACH

European Business Competence *Licence

Nový medzinárodný ekonomický vzdelávací program - určený všetkým študentom a absolventom PEVŠ!
 

DLHODOBÝ ZÁMER PEVŠ

Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej školy na obdobie rokov 2014 až 2019.
 

Supervízor pre psychológov

Nové špecializačné akreditované kontinuálne vzdelávanie pre odborných zamestnancov.
 

Časopis LIKE 01/2014

Máme nové číslo časopisu LIKE!
 

Ruský web

Spustili sme Rusku verziu web stránky Paneurouni.com.
 

Časopis LIKE 11/2013

Prečítajte si nové číslo študentského časopisu LIKE
 

Dočasný prístup k Ebrary Academic Complete

Knižnica PEVŠ Vám ponúka dočasný on-line prístup ku kolekcii e-kníh Ebrary Academic Complete
 

Kurzy a iné

Máme pre vás zaujímave ponuky: možnosti štúdia cudzích jazykov, vzdelávacie programy a iné.
 

Prehĺbenie spolupráce PEVŠ v Číne

02.07.2014
Na základe pozvania, adresovaného Generálnym konzulátom SR v Šanghaji, sa zástupcovia PEVŠ v dňoch 5.-10.júna 2014 zúčastnili na podujatiach, organizovaných mestskou vládou v Ningbo a provincie Zhejiang pri príležitosti Roku vzťahov Číny so 16 krajinami strednej a východnej Európy.
 

Prednášky „Street Law“ úspešne pokračujú

25.06.2014
Klinické vzdelávanie, ktoré je na PEVŠ realizované prostredníctvom Kliniky ľudských práv je vo svete automatickou súčasťou vzdelávacích programov bezmála všetkých právnických fakúlt.
 

PEVŠ otvára nový výberový predmet.

09.06.2014
Ústav telesnej kultúry PEVŠ zahajuje v akademickom roku 2014/2015 výučbu výberových predmetov Telesná kultúra I. a Telesná kultúra II.
 

PEVŠ členom slovenskej delegácie v Číne

04.06.2014
Rektor Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Ján Svák, DrSc, riaditeľ odboru pre medzinárodné vzťahy JUDr. Slavomír Rudenko, PhD. a Ing. Alexadner Somov, člen správnej rady sú od 4. 6. do 10.6. členmi slovenskej delegácie, ktorá navštívi čínske mesto Ningbo.
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

16.07.2014
Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 3.4.7 trestné právo
 

HARMONOGRAM ZÁPISU NA ŠTÚDIUM

09.07.2014
v akademickom roku 2014/2015
 

Ponuka -výmenný pobyt

26.06.2014
St.John´s International University-talianske pracovisko v Turíne
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

19.06.2014
na bakalárske štúdium v študijnom programe právo v akademickom roku 2014/2015
 

Na zasadnutí Disciplinárnej komisie Fakulty masmédií PEVŠ dva vážne podnety

01.07.2014
Informácia Disciplinárnej komisie Fakulty masmédií PEVŠ
 

NIE SME ĽAHOSTAJNÍ...

25.06.2014
Mediálne centrum spolupracovalo na charitatívnom projekte
 

Elektronický predzápis a e-zápis

18.06.2014
Elektronický predzápis a e-zápis študentov FM PEVŠ
 

Oznam o obhajobách dizertačných prác

16.06.2014
Obhajoby dizertačných prác FM PEVŠ
 

Na PEVŠ už aj telesná výchova!

26.02.2014
Ústav telesnej výchovy PEVŠ začína v letnom semestri 2013/14 pilotnú výučbu v rámci štyroch športových aktivít – aikido, aerobik, volejbal a futbal.
 

Fakulta informatiky Vás pozýva na Deň otvorených dverí

30.01.2014
Fakulta informatiky Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 15. februára 2014 od 9:30 do 13:00 na Tematínskej 10 v Petržalke.
 

Fakulta informatiky PEVŠ s akreditáciou magisterského štúdia

17.12.2013
Akreditačná komisia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR udelila Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy právo udeľovať akademický titul magister v odbore Aplikovaná informatika, v dennej i externej forme štúdia.
 

Príhovor dekana FI doc. Eugena Ružickeho.

05.09.2013
Nedávno dozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roka a uz začíname nový akademický rok
 

Harmonogram zápisov pre AR 2014/2015

15.07.2014
Harmonogram zápisov.
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 KU DŇU 25.06.2014

29.06.2014
MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM: ŠKOLSKÁ A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA.
MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM: SOCIÁLNA A PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA.
 

Informácia o podaní e-prihlášky na magisterské štúdium

25.06.2014
Všetkým uchádzačom o magisterské štúdium oznamujeme, že v sekcii magisterské štúdium sú zverejnené podmienky prijímacieho konania na dennú a externú formu magisterských študijných programov.
 

Elektronický predzápis predmetov a elektronický zápis (e-zápis) do AR 2014/2015

18.06.2014
Predzápis predmetov a e-zápis je možný pre všetkých súčasných študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a súčasných študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia.
 

Média o nás

Všetky

PEVŠ vypísala druhé kolo prijímacích pohovorov 28.07.2014

Aj Paneurópska vysoká škola vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov. Uzávierka prihlášok má väčšina fakúlt do 20. septembra. Na tieto fakulty sa môžete ešte prihlásiť:Fakulta práva – študijný odbor právo
 

Na Paneurópskej vysokej školy sa uskutočnil svetový kongres Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva 25.07.2014

Na kongrese sa diskutovalo o aktuálnych globálnych témach ako prelievanie ziskov, regulácia migrácie obyvateľstva, ústavné spory a ich riešenie, či vplyv korupcie v medzinárodnom obchode.
 

V Bratislave sa konal kongres Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva 25.07.2014

V Bratislave sa dnes zišla právnická špička takmer z celého sveta. Na pôde Paneurópskej vysokej školy sa uskutočnil svetový kongres Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva.
 

Ľudia na PEVŠ

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)

Prof. RUSLAN GRINBERG, DrSc. (Ruská federácia)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

PhDr. KATARÍNA HENNELOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

PhDr. KATARÍNA HENNELOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)
 

NEPREHLIADNITE

Medzinárodná konferencia Technickej univerzity vo Viedni aj na PEVŠ

Dvojdňová konferencia mala široký záber a venovala sa ekonomickým, právnym, mediálnym, psychologickým, kultúrnym, marketingovým témam.
 

Like magazín najlepším slovenským vysokoškolským časopisom

Porota 19. ročníka prestížnej súťaže Štúrovo pero vybrala študentský časopis Paneurópskej vysokej školy, Like magazín, za najlepší v kategórii vysokoškolských periodík.
 

Zmluva s Hue University College of Ekonomics

Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. pri podpise zmluvy o spolupráci so zástupcom Hue University College of Ekonomics, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Hoa.
 

Študent FP PEVŠ na RomeMUN2014

PEVŠ na podujatí, ako člen Bezpečnostnej Rady (UNSC), reprezentoval študent Fakulty práva Martin Kača.
 

Úspech študentov Fakulty práva

Na súťaži "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court" Marek Anderle, Matúš Jarolín, Martin Kridla, Peter Plachý a Sláva Stašková vo vyraďovacej fáze sa dokonca dostali až do štvrťfinále.
 

Vzdelávanie cez internet

Od letného semestra akademického roku 2013/2014 začína PEVŠ realizovať projekt vzdelávania cez internet.
 

Videli ste už nové Paneuronews?

Profesionálne dielo Mediálneho centra PEVŠ hovorí predovšetkým o úspechoch našich študentov a vízii školy pri príležitosti desiateho výročia jej založenia. Príjemné sledovanie!