PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Paneuropa Kings poďakoval partnerom

26.05.2016
Hokejový tím Paneuropa Kings poďakoval na slávnostnom galavečere svojim partnerom.
 

Tlačová konferencia PEVŠ o kvalite vysokých škôl

25.05.2016
Kvalita vysokých škôl odmeraná reprezentatívnym prieskumom potvrdila, že súkromné vysoké školy majú v oblasti vzdelávania svoje významné miesto.
 

Vernisáž výstavy v Galérii SILENCIUM

24.05.2016
PEVŠ vás pozýva na vernisáž výstavy do Galérie SILENCIUM vo štvrtok o 18.00.
 

Europoslanec a PEVŠ vyhlasujú súťaž pre študentov

13.05.2016
Europoslanec Ivan Štefanec v spolupráci s PEVŠ vyhlasujú súťaž pre našich študentov a študentov stredných škôl.
 

Atraktívne školenie programu ASPI

24.05.2016
Atraktívne a dôležité školenie k programu ASPI pre študentov Fakulty práva sa koná v stredu, 25. mája.
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

17.05.2016
Obhajoby dizertačných prác na Ústave súkromného práva Fakulty práva PEVŠ
 

Otestujte si svoje schopnosti v medzinárodnej súťaži

17.05.2016
Otestujte si svoje vyjednávacie schopnosti, stretnite sa s kľúčovými zamestnancami veľkých firiem, získajte skúsenosti s právnickou angličtinou v súťaži National Negotiation Competition.
 

Oznam o výsledkoch volieb kandidáta na funkciu FEP PEVŠ

19.05.2016
Výsledky volieb na funkciu dekana FEP PEVŠ
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

10.05.2016
Paneurópska vysoká škola umožňuje svojim študentom výber z nasledujúcich spôsobov úhrady školného
 

Otvorené dvere pre záujemcov o štúdium budú 20. mája

10.05.2016
Ďalší Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bude 20. mája o 10.00.
 

Oznam o konaní dizertačných skúšok

10.05.2016
Konanie dizertačných skúšok na Fakulte ekonómie a podnikania.
 

TRAVEL AND EMOTIONS

26.05.2016
Napĺňanie Memoranda o spolupráci s FIJET Slovakia
 

Prehliadka rozhlasových prác študentov 2016

25.05.2016
Najlepšie rozhlasové práce študentov
 

Študenti PEVŠ sa úspešne prezentujú svojimi audiovizuálnymi prácami

17.05.2016
Študenti fakulty masmédií prezentovali v priebehu apríla autorské videoklipy a krátke filmy na festivaloch na Slovensku aj v zahraničí.
 

Deň otvorených dverí

23.05.2016
Deň otvorených dverí
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

10.05.2016
Paneurópska vysoká škola umožňuje svojim študentom výber z nasledujúcich spôsobov úhrady školného
 

Otvorené dvere na PEVŠ pre záujemcov o štúdium budú 20. mája

10.05.2016
Ďalší Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bude 20. mája o 10.00.
 

Voľba kandidáta na funkciu dekana FPs PEVŠ

18.05.2016
Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana FPs PEVŠ.
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

10.05.2016
Paneurópska vysoká škola umožňuje svojim študentom výber z nasledujúcich spôsobov úhrady školného
 

Otvorené dvere na PEVŠ pre záujemcov o štúdium budú 20. mája

10.05.2016
Ďalší Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bude 20. mája o 10.00.
 

Centrum pozitívnej psychológie

06.05.2016
Fakulta psychológie PEVŠ predstaví v septembri na medzinárodnej odbornej konferencii Centrum pozitívnej psychológie, ktoré začne od nového akademického roka pôsobiť na našej škole.
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Tlačová konferencia PEVŠ o kvalite vysokých škôl 25.05.2016

Prieskum verejnej mienky potvrdil kvalitu vzdelávania na súkromných vysokých školách. Jeho výsledky a ďalšie informácie boli prezentované na tlačovej konferencii PEVŠ.
 

Kreatívni študenti Fakulty masmédií 23.05.2016

Študenti Fakulty masmédií vytvorili plagát na podujatie organizované ambasádorkami Jamieho Olivera. Úspechy zaznamenali aj ich audiovizuálne práce na festivaloch.
 

Lucia Žitňanská je novou predsedníčkou Legislatívnej rady vlády 12.05.2016

Naša dlhoročná pedagogička,súčasná podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., je novou predsedníčkou Legislatívnej rady vlády SR.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

European Business Competence *Licence (EBC*L) – Medzinárodný ekonomický vzdelávací program

Program ponúka získanie medzinárodného ekonomického certifikátu – EBC*L z podnikovej ekonomiky v jazyku slovenskom alebo anglickom resp. nemeckom
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ