PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

PEVŠ je partnerom jednej z najväčších ekonomických konferencií v Poľsku

28.06.2016
Aktuálnymi ekonomickými otázkami sa bude zaoberať jedna z najvýznamnejších ekonomických konferencií v Poľsku, ktorej partnerom je aj naša škola. Bude sa konať v júni 2017.
 

PEVŠ je partner projektu Google

21.06.2016
Slovenský Google dnes na tlačovej konferencii predstavil nový vzdelávací projekt pre mladých s názvom Digitálna garáž, ktorej je PEVŠ oficiálnym partnerom.
 

Pohoda festival je za dverami. PEVŠ na ňom predstaví svoje študijné programy

21.06.2016
Pozývame vás na multikultúrny festival Pohoda 2016 do Trenčína, kde sa predstaví PEVŠ s ďalšími vysokými školami Akademickej aliancie. V dňoch 7. - 9. júla budú na festivale vzdelávať, diskutovať a zabávať návštevníkov svojej Akademickej obývačky.
 

Partnerstvo v rámci ERASMUS+ s univerzitou v Číne

10.06.2016
V rámci nového Programu kreditovej mobility privítal rektor PEVŠ návštevu partnerskej univerzity z Číny.
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - AUGUST 2016

27.06.2016
bakalárske a magisterské štúdium
 

Doktorandka Fakulty práva bola korunovaná za uhorskú kráľovnú

27.06.2016
Málokto má to šťastie, že si môže vyskúšať korunu, ktorú nosila na hlave Mária Terézia. JUDr. Radke Kolkusovej,LL.M. sa to podarilo aj s celým ceremoniálom korunovácie.
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

17.06.2016
Obahoby dizertačných prác na Ústave verejného práva Fakulty práva PEVŠ
 

Zoznam kandidátov na dekana Fakulty práva PEVŠ

15.06.2016
Zoznam kandidátov na dekana Fakulty práva PEVŠ
 

Oznámenie o konaní dizertačnej práce

30.06.2016
Pavla Zhuka, M.A.
 

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

07.06.2016
Ing. Rastislava Martišku
 

Oznam o výsledkoch volieb kandidáta na funkciu FEP PEVŠ

19.05.2016
Výsledky volieb na funkciu dekana FEP PEVŠ
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

10.05.2016
Paneurópska vysoká škola umožňuje svojim študentom výber z nasledujúcich spôsobov úhrady školného
 

Video našich študentov FM z Art film Festu 2016

27.06.2016
Blahoželáme študentom Fakulty masmédií a pedagogickému dohľadu za profesionálne vyrobené video, ktoré dokumentuje výbornú atmosféru tohtoročného 24. ročníka Art film Festu v Košiciach.
 

Fakulta masmédií je partnerom festivalu Art Film

22.06.2016
Fakulta masmédií PEVŠ je partnerom Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 2016.
 

Oznam pre uchádzačov o doktorandské štúdium

20.06.2016
2. kolo prihlášok na doktorandské štúdium
 

Záverečné práce študentov dizajnu médií

13.06.2016
Obhajoby záverečných prác študentov
 

Deň otvorených dverí

23.05.2016
Deň otvorených dverí
 

INFORMÁCIE K ŠKOLNÉMU A VOĽBE PLATOBNÉHO KALENDÁRA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

10.05.2016
Paneurópska vysoká škola umožňuje svojim študentom výber z nasledujúcich spôsobov úhrady školného
 

Otvorené dvere na PEVŠ pre záujemcov o štúdium budú 20. mája

10.05.2016
Ďalší Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole bude 20. mája o 10.00.
 

Oznam o registrácii predmetov v UIS pre akademický rok 2016/2017

27.06.2016
Predzápis predmetov v UIS prebieha v dňoch od 27.6.2016 (od 18.00 hod.) do 9.8.2016 (do 23.59 hod.).
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY pre akademický rok 2016/2017 zo dňa 16.06.2016

22.06.2016
Bakalársky študijný program: PSYCHOLÓGIA
 

Úspešná spolupráca s gymnáziom v Šamoríne

22.06.2016
Študenti Fakulty psychológie získavajú praktické zručnosti aj vďaka spolupráci s Gymnáziom M. R. Štefánika v Šamoríne.
 

Tlačová konferencia na tému samovrážd mladých ľudí

09.06.2016
Dňa 9. júna sa konala tlačová konferencia Fakulty psychológie PEVŠ, spoluautora výskumu, realizovaného internetovou poradňou pre mladých IPčko, ktorého výsledky tu boli prezentované.Výskum sa venoval zisťovaniu stupňa dôvery mladých ľudí k odborníkom na psychické a psychologické problémy.
 

PEVŠ v médiách

Všetky

PEVŠ bola partnerom festivalu Art Film 27.06.2016

Študenti FM na 24. ročníku filmového festivalu Art film vyrobili video, ktoré bolo premietnuté na záverečnom ceremoniáli.
 

Doktorandka našej školy sa v sobotu stala uhorskou kráľovnou 27.06.2016

Málokto má to šťastie, že si môže vyskúšať korunu, ktorú nosila na hlave Mária Terézia. JUDr. Radke Kolkusovej,LL.M. sa to podarilo aj s celým ceremoniálom korunovácie.
 

O projekte Digitálna garáž a našom partnerstve 22.06.2016

PEVŠ je partnerom projektu Digitálna garáž, ktorou chce spoločnosť Google podporiť digitálne zručnosti mladých ľudí.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ