PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Rozširujeme ponuku vzdelávania o LLM a MBA

22.08.2016
V akademickom roku 2016/2017 rozširuje PEVŠ možnosti štúdia
 

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Paneurópskej vysokej školy

21.08.2016
Príďte sa spýtať prečo študovať na PEVŠ, osobne!
 

Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ

29.07.2016
PEVŠ získala komplexnú akreditáciu na všetky študijné programy na svojich 5 fakultách.
 

Festival POHODA bol tímovou prácou

11.07.2016
20. ročník festivalu POHODA navštívilo viac ako 30 tisíc ľudí. PEVŠ bola jeho súčasťou spolu s ďalšími školami Akademickej aliancie.
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - AUGUST 2016

19.08.2016
bakalárske a magisterské štúdium
 

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE

07.07.2016
Obahoba dizertačnej práce na Ústave medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva PEVŠ.
 

Doktorandka Fakulty práva bola korunovaná za uhorskú kráľovnú

27.06.2016
Málokto má to šťastie, že si môže vyskúšať korunu, ktorú nosila na hlave Mária Terézia. JUDr. Radke Kolkusovej,LL.M. sa to podarilo aj s celým ceremoniálom korunovácie.
 

Doplňujúce voľby do AS FEP

16.08.2016
Oznam o vyhlásení volieb do AS FEP
 

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačných prác

01.08.2016
Mag. (FH) Alexandra Schwendemanna, MBA
Mag. Christiana Knoglera
Mag. (FH) Waltera Maurera
 

HARMONOGRAM ZÁPISOV NA ŠTÚDIUM V AR 2016/2017 NA FEP

19.07.2016
Zápisy do vyšších ročníkov
 

Oznam pre uchádzačov o doktorandské štúdium

23.08.2016
2. kolo prihlášok na doktorandské štúdium
 

Podanie elektronickej prihlášky na PhD. štúdium

22.08.2016
Oznamujeme vsetkym uchadzacom o III. stupen vysokoskolskeho studia, ze termin na podanie elektronickej prihlasky na doktorandske studium v ak. roku 2016-2017 je do 31. 8. 2016.
 

Harmonogram zápisov pre akademický r. 2016/2017

19.07.2016
Harmonogram na stiahnutie
 

Video našich študentov FM z Art film Festu 2016

27.06.2016
Blahoželáme študentom Fakulty masmédií a pedagogickému dohľadu za profesionálne vyrobené video, ktoré dokumentuje výbornú atmosféru tohtoročného 24. ročníka Art film Festu v Košiciach.
 

HARMONOGRAM ZÁPISOV FPs PEVŠ pre AR 2016/2017

14.07.2016
Termíny zápisov do jednotlivých ročníkov dennej aj externej formy štúdia.
 

OZNAM o stránkových hodinách ŠO FPs

14.07.2016
Zmena stránkových hodín Študijného oddelenia FPs počas letných prázdnin 2016.
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA pre akademický rok 2016/2017 zo dňa 6.7.2016

06.07.2016
Magisterský študijný program: ŠKOLSKÁ A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA - externá forma
Magisterský študijný program: PSYCHOLÓGIA - denná forma
 

Oznam o registrácii predmetov v UIS pre akademický rok 2016/2017

27.06.2016
Predzápis predmetov v UIS prebieha v dňoch od 27.6.2016 (od 18.00 hod.) do 13.7.2016 (do 23.59 hod.) POZOR, ZMENA TERMÍNU!
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Fakulta informatiky pripravuje vzdelávací program pre základné školy 19.07.2016

Príprava inovatívneho projektu vzdelávania pre základné školy, na ktorom sa podieľa aj Fakulta informatiky PEVŠ, je v plnom prúde.
 

Akademická obývačka na POHODE zaujala 14.07.2016

Premiérovo sa PEVŠ tento rok zapojila do programu festivalu POHODA 2016. Partnerský stan nazvaný Akademická obývačka ponúkal návštevníkom akademické diskusie, workshopy a prednášky. Nechýbala zábava a súťaže.
 

PEVŠ bola partnerom festivalu Art Film 27.06.2016

Študenti FM na 24. ročníku filmového festivalu Art film vyrobili video, ktoré bolo premietnuté na záverečnom ceremoniáli.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)

Prof. ANTON COORAY (Hong Kong)
 

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)

Prof. HANS SCHLOSSER (Nemecko)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)

Prof. WANG GUIGUO (Hong Kong)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)

Dr. BEA VERSCHRAEGEN, LL.M., M.E.M. (Rakúska republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ