PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Otvorené dvere pre uchádzačov o štúdium máme každý mesiac

24.10.2016
Dni otvorených dverí sú najlepšou príležitosťou získať všetky dôležité informácie z prvej ruky, na vlastné oči vidieť priestory školy, dostať odpovede na otázky a nadobudnúť predstavu o tom, čo vás na škole počas štúdia čaká.
 

PEVŠ na najväčšom veľtrhu vzdelávania na Slovensku

11.10.2016
PEVŠ na 20. ročníku najväčšieho veľtrhu vzdelávania Akademia&VAPAC v Bratislave od utorka do štvrtka.
 

Gaudeamus Nitra 2016

05.10.2016
Nitriansky veľtrh vzdelávania bol dobrou príležitosťou prezentovať štúdium na PEVŠ stredoškolákom.
 

PEVŠ na významných veľtrhoch a výstavách

03.10.2016
Tento a budúci rok bude PEVŠ prezentovať svoje programy na významných veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v Českej republike.
 

Súťaž o najlepšiu esej - výzva SAK

25.10.2016
deadline: 15.11.2016
 

Prednáškový cyklus pre osoby so zdravotným postihnutím

20.10.2016
Fakulta práva a Fakulta psychológie pripravili prvú sériu prednášok pre občanov so zdravotným postihnutím na pôde školy. Garantom podujatia bola europoslankyňa Jana Žitňanská.
 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

18.10.2016
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC
 

Global management challenge 2016/2017

17.10.2016
Najväčšia súťaž v stratégii riadenia firiem na svete
 

Fakulta ekonómie a podnikania má nového dekana

29.09.2016
Nový dekan Fakulty ekonómie a podnikania doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, privítal študentov na pôde PEVŠ počas slávnostného otvorenia akademického roka.
 

Habilitačné konanie. Fakulta masmédií PEVŠ

11.10.2016
Habilitačné konanie. Fakulta masmédií PEVŠ.
 

Habilitačné konanie

10.10.2016
Habilitačné konanie Fakulta masmédií PEVŠ
 

PEVŠ na veľtrhoch v SR a ČR

22.09.2016
Príďte sa informovať na vysokoškolské veľtrhy na Slovensku a v Čechách o možnostiach štúdia na PEVŠ.
 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí

05.09.2016
Príďte sa opýtať osobne prečo študovať na PEVŠ.
 

ERASMUS+ prihlasovanie

09.10.2016
informácia pre študentov
 

Extrapolácie 2016 na FI so stredoškolákmi

05.10.2016
Dnes si študenti SOŠ IT v Rači prišli vypočuť odborné prednášky a prezrieť moderné laboratóriá FI.
 

Prednáškový cyklus pre osoby zo zdravotným postihnutím

17.10.2016
20.októbra 2016 od 9.00 - 13.00 hod. poslucháreň Atrium
 

POZVÁNKA na diskusné stretnutie na tému Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špecifickými potrebami

07.10.2016
17.10.2016 o 18:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 

Oznam o rektorskom a dekanskom voľne

05.10.2016
V pondelok 31. októbra 2016 a v stredu 2. novembra 2016.
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA pre akademický rok 2016/2017 zo dňa 5.10.2016

05.10.2016
Magisterský študijný program: ŠKOLSKÁ A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA - externá forma
Magisterský študijný program: PSYCHOLÓGIA - denná forma
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Fakulta práva pripravila prvý cyklus prednášok pre zdravotne postihnutých 21.10.2016

Fakulta práva v spolupráci s Fakultou psychológie a občianskymi združeniami pripravila prvý cyklus prednášok pre zdravotne postihnutých a znevýhodnených občanov. Vstup bol voľný.
 

Medzinárodná konferencia Fakulty psychológie 19.10.2016

Medzinárodná konferencia zorganizovaná Fakultou psychológie PEVŠ sa venovala súčasnému stavu slovenského školstva z pohľadu psychológie zdravia a pozitívnej psychológie.
 

Prednáškový cyklus pre zdravotne postihnutých a znevýhodnených 18.10.2016

Pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej sa na PEVŠ uskutoční vo štvrtok 20. októbra dopoludnie prednášok o problematike právnej a psychologickej pomoci zdravotne postihnutým a znevýhodneným skupinám občanov.
 

Ľudia na PEVŠ

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc. (Česká republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí
 

Letná škola

Špecializované kurzy vedené odborníkmi z praxe, ktoré prebiehajú v letných mesiacoch v priestoroch moderne vybaveného Mediálneho centra PEVŠ