old
Praha, konzultačne stredisko

Fakulta masmédií je v poradí treťou fakultou Paneurópskej vysokej školy, vznikla v máji 2007 a vzdelávať začala od akademického roku 2007/2008. Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v  printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí ( z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka). Škola má moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Študenti si v nich overujú praktické zručnosti a rozvíjajú získané vedomosti. Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia kurzov študijných programov na európske reálie. Fakulta masmédií PEVŠ tak vytvorila profil vzdelávania porovnateľný s najmodernejšími školami mediálneho a marketingového manažmentu vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Od akademického roku 2010/2011 otvorila fakulta nový študijný program Politológia vo všetkých troch stupňoch.

Kompletné informácie o Fakulte masmédií v Prahe

Aktuality fakulty v Prahe

Viace aktualít fakulty

Gaudeamus Praha

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2013 je od 29. 1. do 30. 1. 2013, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.
 

Gaudeamus

Na začátku listopadu 2012 se na brněnském výstavišti konal již 19. ročník vzdělávacího veletrhu Gaudeamus, na kterém se představilo 201 univerzit s více než 3800 studijními obory. Zájemci, kteří nestihli navštívit náš stánek, mají možnost navštívit Gaudeamus v Praze, který bude probíhat v termínu 29. – 30.1.2013 na výstavišti Praha Holešovice, pavilon E a D.
 

Fakulta masmédií PEVŠ otevírá v Praze magisterské a doktorské studium

Od akademického roku 2012/2013 fakulta masmédií PEVŠ otevírá magisterské a doktorské studium v externí formě na konzultačním středisku v Praze. Dále fakulta nabízí možnost vykonání rigorózních zkoušek. Termín pro podání přihlášek je stanoven na 31.8.2012.
 

Studentka PEVŠ se stala mistryní ČR ve sportovním aerobiku

Studentka fakulty práva PEVŠ v Praze Tamara Jiříková se stala mistryní ČR ve sportovním aerobiku. Gratulujeme!
 

Naše studentka je první vicemiss Miss Academia 2012

První vicemiss soutěže Miss Academia 2012 se stala studentka právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Ostravě Lucie Klukavá! Gratulujeme!
 
 

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
Kalendár udalostí
 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2324 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3628 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
625 hlasov (7%)
 
Knižnica
1049 hlasov (13%)
 
Iné
765 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8391
 
Naspäť hore