old
Ostrava, Česká republika

Fakulta práva je historicky prvou fakultou Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ), v prvom roku existencie PEVŠ (2004/2005) tvorili jeden organizačný celok.

Hlavné ciele fakulty: pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. 

Fakulta ponúka kvalitné študijné programy a odborne pripravuje absolventov na tradičné právnické povolanie (súdnictvo, prokurátori, notári, advokáti, exekútori), právnické profesie v orgánoch verejnej moci a štátnej správy ako aj ďalšie zamerania, ktoré sa právnikom otvárajú v Európskej únii. Študijné programy umožňujú získať univerzálne a úplné právnické vzdelanie, dôraz sa kladie na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Fakulta úspešne rozvíja spoluprácu so zahraničnými univerzitami, mimo domácich profesorov a odborníkov z praxe študentov vzdelávajú taktiež profesori z Českej republiky, Rakúska a Nemecka.

Kompletné informácie o Fakulte práva v Ostrave

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV 2. bc ročníka a 1. mgr ročníka

prihlasovanie sa na témy záverečných prác
 

Volby do Akademického senátu Fakulty práva

Volby do Akademického senátu Fakulty práva
 

Praha - Výsledky přijímacího řízení ze dne 3.10.2012

Praha - Výsledky přijímacího řízení ze dne 3.10.2012
 

Informační systém UIS

Důležité informace ke školskému informačnímu systému UIS.
 

Římské právo

Vážení studenti, dne 26.9. 2012 se ruší výuka Římského práva I. u dr. Dostalíka. Seminář bude nahrazen.
 

Praha - Výsledky přijímacího řízení ze dne 21.9.2012

Praha - Výsledky přijímacího řízení ze dne 21.9.2012
 

Aktuality k rozvrhu

Dne 24.9.2012 (pondělí) se nekoná přednáška + seminář z Obchodního práva II. Nový termín přednášek je stanoven na 27.9.2012 (čtvrtek) od 8:00hod a od 10:00hod(učebna č. 302), dne 24.9.2012 (pondělí) se nekoná přednáška z "Mediace", nový termín přednášky bude dodatečně stanoven, dne 27.9.2012 (čtvrtek) se přesouvá přednáška z "Daňového práva" z 8:00 hod na 12:00hod (učebna č. 302)
dne 27.9.2012 (čtvrtek) se přesouvá přednáška z "Finančního práva" z 10:00hod na 14:00 hod (učebna č. 302).
 

Seminární skupiny - 2. ročník

Vážení studenti, pro 2. ročník Bc. studia, denní forma bude otevřeno přihlašování do seminárních skupin od 21.9. - 23.9.2012 v univerzitním systému UIS.
 

Rozvrhy

Rrozvrhy pro Bc. studium - forma denní byly vloženy do "Aktualit pro studenty" v univerzitním systému UIS. Sledujte prosím aktualizaci rozvrhů a , u uvedených rozvrhů může v nejbližším termínu dojít k organizačním změnám.
 

Seminární skupiny

1. ročník Bc. studia, denní forma bude rozdělen do seminárních skupin jmenovitě podle abecedy.
A-M - seminární skupina č.1.
N - Ž - seminární skupina č.2.
 
V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
Kalendár udalostí
 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2324 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3628 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
626 hlasov (7%)
 
Knižnica
1049 hlasov (12%)
 
Iné
766 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8393
 
Naspäť hore