Harmonogram akademického roka 2015/2016

 

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

ZIMNÝ SEMESTER

Obdobie

Zápisy študentov

7. 9. 2015 – 25. 9. 2015

Otvorenie akademického roka

28. 9. 2015

Trvanie semestra

22. 9. 2015 – 23. 1. 2016

Výučba – denné štúdium

28. 9. 2015 – 18. 12. 2015

Konzultácie – externé štúdium

3. 10. 2015 – 19.12.2015

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium

14. 12. 2015 – 7. 2. 2016

Vianočné prázdniny

21. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Štátne sviatky počas semestra

1. 9. 2015 (utorok), 15. 9. 2015 (utorok), 17 .11. 2015 (utorok)

 

LETNÝ SEMESTER

Obdobie

Trvanie semestra

8. 2. 2016 – 30. 6. 2016

Výučba – denné štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

8. 2. 2016 – 1. 5. 2016
8. 2. 2016 – 17. 4. 2016

Konzultácie – externé štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

13. 2. 2016 – 1. 5. 2016
13. 2. 2016 – 17. 4. 2016

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny): - pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

25. 4. 2016 – 30. 6. 2016
11. 4. 2016 – 8. 5. 2016

Odovzdanie záverečných diplomových prác
(II. stupeň)

10. 4. 2016

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu
(II. stupeň)

23. 5. 2016 – 27. 5. 2016

Prijímací pohovor na II. stupeň štúdia

12. 7. 2016

Promócie absolventov

6. 7. 2016 – 8. 7. 2016

Veľkonočné prázdniny

25. 3. 2016 – 28. 3. 2016

Štátne sviatky počas semestra

25. 3. 2016 (piatok)
28. 3. 2016 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

1. 7. 2016 – 31. 8. 2016

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň

22. 8. 2016 – 26. 8. 2016

 
Naspäť hore