Harmonogram akademického roku

ZIMNÝ SEMESTER

Obdobie

Zápisy študentov

10.9 – 23.9.2012

Začiatok akademického roka

19.9.2012

Trvanie semestra

24.9.2012 – 26.1.2013

Prijímacie skúšky na III. stupeň štúdia

7.10.2012

Výučba – denné štúdium

24.9. – 15.12.2012

Konzultácie – externé štúdium

29.9. – 15.12.2012

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a  externé štúdium

10.12.2012 – 26.1.2012

Vianočné prázdniny

24.12.2012 – 1.1.2013

Štátne sviatky počas semestra

1.11.(štvrtok)

 

LETNÝ SEMESTER

Obdobie

Trvanie semestra

28.1. – 22.6.2013

Výučba – denné štúdium

28.1. – 20.4.2013

Konzultácie – externé štúdium

4.2 – 20.4.2013

Skúškové obdobie letného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium

2.4. – 22.6.2013

3. ročník I. stupeň (denné a externé)
2. ročník II. stupeň
(denné a externé)

Výučba - denné a externé štúdium

Skúškové obdobie – denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny)

28.1. –  6.4.2013

2.4. – 4.5.2013

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác
(I. stupeň)

do 19.4.2013

Odovzdanie záverečných diplomových prác
(II. stupeň)

do 5.4.2013

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu
(I. stupeň)

10. – 14.6.2013

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu
(II. stupeň)

27. – 31.5.2013

Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia

28.6.2013

Prijímací pohovor na II. stupeň štúdia

27. – 28.8.2013

Promócie absolventov

1.7. – 3.7.2013

Veľkonočné prázdniny

29.3. – 2.4.2013

Štátne sviatky počas semestra

1. 1.(utorok), 1. 5.(streda),
8. 5.(streda)

Obdobie hlavných prázdnin

júl – august 2013

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň

19.8.- 24.8.2013

 

 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2175 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3394 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
581 hlasov (7%)
 
Knižnica
1010 hlasov (13%)
 
Iné
722 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 7882
 
Naspäť hore