Fakulta masmédií

Erasmus+ Výberové konanie 25.03.2015

Výsledky výberového konania
 

ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACIEHO KONANIA 23.03.2015

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium FM PEVŠ bude 15. apríla 2015
 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá 17.03.2015

Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Prednáška a beseda s bývalým českým prezidentom
Dr. h. c. prof. Ing. Václavom Klausom, CSc.
17.03.2015

sa uskutoční 26. marca 2015 o 14.00 hod. na Tematínskej ul. č. 10
 

Keď mladú krv nadchne umenie 16.03.2015

Boli sme na krste básnickej zbierky multitalentovanej Bratislavčanky
 

Deň so svetoznámym maďarským fotografom Péterom Kornissom 11.03.2015

Dňa 16. marca 2015 navštívi Mediálne centrum svetoznámy maďarský fotograf
 
 

 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá

Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Prednáška a beseda s bývalým českým prezidentom
Dr. h. c. prof. Ing. Václavom Klausom, CSc.

sa uskutoční 26. marca 2015 o 14.00 hod. na Tematínskej ul. č. 10
 
Kalendár udalostí
 
 
Naspäť hore