Harmonogram akademického roka 2015/2016

I. stupeň štúdia – bakalárske štúdium


Zimný semester

Zápisy študentov

02. 09. 2015 – 14. 09. 2015

Otvorenie akademického roka

28. 09. 2015

Workshop pre 1. ročník Bc. „Ako a čo na VŠ“

28. 09. 2015 – 29. 09. 2015

Imatrikulácia

10. 11. 2015

Trvanie semestra

02. 09. 2015 – 06. 02. 2016

Výučba – denné štúdium

28. 09. 2015 – 19. 12. 2015 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

02. 10. 2015 – 19. 12. 2015 (12 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)

14. 12. 2015 – 19. 12. 2015 (predtermíny)
04. 01. 2016 – 06. 02. 2016

Vianočné prázdniny

21. 12. 2015 – 03. 01. 2016

Štátne sviatky počas výučby

17. 11. 2015 (utorok)

 

 

Letný semester

Trvanie semestra

08. 02. 2016 – 30. 06. 2016

Výučba – denné štúdium (1. a 2. ročník)

08. 02. 2016 – 30. 04. 2016 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

12. 02. 2016 – 30. 04. 2016 (12 týždňov)

Výučba – denné štúdium (3. ročník)

08. 02. 2016 – 16. 04. 2016 (10 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium (3. ročník)

12. 02. 2016 – 16. 04. 2016 (10 týždňov)

Skúškové obdobie – 1. a 2. roč.
(vrátane predtermínov)

02. 05. 2016 – 07. 05. 2016 (predtermíny)
09. 05. 2016 – 30. 06. 2016

Skúškové obdobie – 3. ročník

18. 04. 2016 – 21. 05. 2016

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia

21. 05. 2016

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác (I. stupeň)

15. 04. 2016

Štátne skúšky na bakalárskom stupni

30. 05. 2016 – 03. 06. 2016

Štátne skúšky – 1. opravný termín

17. 06. 2016

Štátne skúšky – 2. opravný termín

24. 08. 2016

Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia (AR 2016/17)

1. kolo - 13. 04. 2016
2. kolo – 15. 06. 2016

Promócie absolventov

28. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Veľkonočné prázdniny

24. 03. 2016 – 29. 03. 2016

Štátne sviatky počas výučby

23. 03. 2016 (piatok), 28. 03. 2016 (pondelok) 
Naspäť hore