Harmonogram akademického roka 2015/2016

III. stupeň štúdia – doktorandské štúdium

Zimný semester

Zápis študentov

02. 09. 2015 – 04. 09. 2015

Výučba

28. 09. 2015 – 19. 12. 2015

Konzultácie, externé doktorandské štúdium

28. 09. 2015 – 19. 12. 2015

Vianočné prázdniny

21. 12. 2015 – 03. 01. 2016

Skúškové obdobie

14. 12. 2015 – 19. 12. 2015 (predtermíny)
04. 01. 2016 – 06. 02. 2016

Obhajoby dizertačných prác 2013/2014

27. – 31. 10. 2015

Štátne sviatky počas zimného semestra

17. 11. 2015 (utorok)

 

 

Letný semester

Výučba – prvý a druhý ročník štúdia

08. 02. 2016 – 30. 04. 2016

Konzultácie, externé doktorandské štúdium

08. 02. 2016 – 30. 04. 2016

Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia

2. 05. 2016 – 30. 06. 2016

Termín pre odovzdanie dizertačných prác

23. 05. 2016 – letný termín
31. 08. 2016 – jesenný termín

Obhajoby dizertačných prác

13. – 17. 06. 2016 – letný termín
24. – 27. 10. 2015 – jesenný termín

Termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku

15. 04. 2016

Dizertačné skúšky

16. – 20. 05. 2016

Termín pre odovzdanie Výročného hodnotenia doktoranda

31. 08. 2016

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium

13. – 17. 06. 2016

Promócie absolventov doktorandského štúdia

28. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Veľkonočné prázdniny

24. 03. 2016 – 29. 03. 2016

Štátne sviatky počas trvania semestra

25. 03. 2016 (piatok), 28. 03. 2016 (pondelok), 05. 07. 2016 (utorok), 29. 08. 2016 (pondelok)

 
Naspäť hore