Termíny podania prihlášok a prijímacích pohovorov

Doktorandské štúdium

Termín zverejnenia tém dizertačných prác – 15. 4. 2016

Termín podania prihlášky na 3. stupeň štúdia (doktorandský), študijný program Masmediálne štúdiá 2. kolo do 31. 8. 2016

Termín podania prihlášky na dizertačné skúšky a odovzdanie projektu dizertačnej práce do 15. 4. 2016

Termín podania žiadosti o obhajobu a  odovzdanie dizertačných prác do 31. 8. 2016

Prečítajte si podmienky prijatia.

 

Oznámenie o otvorení 2. kola podávania prihlášok na doktorandské štúdium

Oznamujeme všetkým uchádzačom o III. stupeň vysokoškolského štúdia, že otvárame 2. kolo podávania prihlášok na doktorandské štúdium na akademický rok 2016/2017 v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Elektronickú prihlášku je potrebné podať do 30.9.2016.

Prijímacie pohovory

Termín konania prijímacích pohovorov na 3. stupeň štúdia - 2. kolo sa uskutoční dňa 12.9.2016 o 9,00 hod.

Termíny dizertačných skúšok a obhajob

Termín konania dizertačných skúšok v študijnom programe Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia 16.-20. 5. 2016.

Termín konania obhajob dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia bude upresnený.

 
Naspäť hore