Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.

utorok 14:00 – 16:00

Tematínska 10, miestnosť č. 210

 

Ústav mediálnych štúdií

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

pondelok 12:00 – 14:00

Tematínska 10, miestnosť č. 208

PhDr. Richard Keklak, PhD.

štvrtok 10:00 – 12:00

Tematínska 10, miestnosť č. 208

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

utorok 15:30 – 16:30

Tematínska 10, miestnosť č. 208, P2

štvrtok 12:30 – 13:30

Tematínska 10, miestnosť č. 208

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

štvrtok 10:00 – 12:00

Tematínska 10, miestnosť č. 212

PhDr. Mária Macková, PhD.

streda 11:00 – 13:00

Tematínska 10, miestnosť č. 212

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

pondelok 9:00 – 11:00

Tematínska 10, miestnosť č. 213

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

utorok 10:10 – 11:25

streda 12:00 – 14:00

Tematínska 10, miestnosť č. 205

(ohlásiť sa vopred e-mailom , alebo na mobil 0903 312 564)

Mgr. Juraj Babic

pondelok 14:30 – 16:30

Tematínska 10, miestnosť č. 214

Ústav mediálnych produkcií

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

pondelok 12:40 – 14:15

Tematínska 10, miestnosť č. 204

(prosím dohodnúť vopred)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

nepárny týždeň – streda 8:30 – 9:20

Mediálne centrum, Nevädzova 5

nepárny týždeň – piatok 8:45 – 12:30

Mediálne centrum, Nevädzova 5

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

utorok 15:00 – 17:00

Mediálne centrum Nevädzova 5

(ohlásiť sa vopred e-mailom alebo na mobil: 0903 716 048)

MgA .Yvonne Vavrová

nepárny týždeň – pondelok 14:25 – 17:00

Mediálne centrum, Nevädzova 5

(ohlásiť sa dopredu e-mailom)

Ústav dizajn médií

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

pavol@breier.sk - pavol.breier@paneurouni.com

utorok 10:15 – 11:00, 14:20 - 15:05

Mediálne centrum, č. 129

Mgr. art. Tomáš Klepoch

tomas.klepoch@paneurouni.com

streda:11:00 - 12:35 - Tematínska 10, Ateliér kresby 

Prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom.

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

branislav.matis@paneurouni.com - branomatis@gmail.com

streda 10:30 – 12:30

Mediálne centrum č. 164

Prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom.

 
Naspäť hore