Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.

utorok 14:00 – 16:00
Tematínska 10, miestnosť č. 210

Ústav mediálnych štúdií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

štvrtok  11:30 – 13:00
Tematínska 10, miestnosť č. 205

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

utorok od 15:15
štvrtok od 15:15
+ individuálne konzultácie po vzájomnej dohode
Tematínska 10, miestnosť č. 208

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

štvrtok 10:00 – 12:00
Tematínska 10, miestnosť č. 212


PhDr. Mária Macková, PhD.

streda 12:30 – 14:30
Tematínska 10, miestnosť č. 212

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

pondelok 10:50 – 11:50
štvrtok 12:30 – 13:30
Tematínska 10, miestnosť č. 213

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

konzultačné hodiny podľa dátumov jeho výučby v rozvrhu
+ individuálne konzultácie po vzájomnej dohode 
Tematínska 10, miestnosť č. 207

Ústav teórie reklamy


doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

bencic77@gmail.com
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom alebo telefonicky 0903 312 564)
Tematínska 10, miestnosť č. 205

Ústav mediálnych produkcií


Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

streda 10:00 – 12:00
Mediálne centrum, Nevädzová 5
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom)

MgA .Yvonne Vavrová, PhD.

štvrtok 12:00 – 13:30 – Mediálne centrum, Nevädzová 5
 Po individuálnej dohode kedykoľvek v utorok alebo v stredu.
Tematínska 10, miestnosť č. 214

Ústav dizajnu médií


doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

pondelok 09:00 – 11:00
Tematínska 10, miestnosť číslo 204
piatok 12:00 – 14:00
Mediálne centrum, Nevädzová 5
 (prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom alebo telefonicky 0903 716 048)

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
-
streda 11:45 – 13:45
Mediálne centrum, Nevädzová 5

Mgr. art. Tomáš Klepoch

tomas.klepoch@paneurouni.com
piatok 12:30 - 14:00
Tematínska 10, Ateliér kresby
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom)

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
branislav.matis@paneurouni.com - branomatis@gmail.com
štvrtok 8:30 – 9:30, 12:00 – 13:00
Tematínska 10, kancelária na treťom poschodí
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom)

 

 
Naspäť hore