Študijné oddelenie

Adresa:
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
E-mail:

Vedúca (bakalárske štúdium)
Študijné oddelenie
Marta Hanzlíková

Telefón:

+421 2 682 03 613

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Miroslava Ribarová

Telefón:

+421 2 682 03 623

E-mail:

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Oddelenie vedy a výskumu
Mgr. Andrea Galovičová

Telefón:

+421 2 682 03 624

E-mail:

Úradné hodiny pre študentov
Pondelok 09,00 – 12,00 hod.
Streda     13,00 – 15,00 hod.
Štvrtok     09,00 – 12,00 hod.

 

 
Naspäť hore