Ústavy fakulty

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3623

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych produkcií
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

E-mail:

Odborný referent
Ústav mediálnych štúdií
Mgr. Jozef Svetkovský

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Vedúca ústavu, docent
Ústav mediálnych produkcií
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Vedúca ústavu, docent
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych produkcií
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
PhDr. Richard Keklak, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3644

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. art. Tomáš Klepoch

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych produkcií
Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

E-mail:

Odborná referentka
Ústav dizajn médií
Mgr. Miroslava Putyrová

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych produkcií
MgA. Yvonne Vavrová

Telefón:

+421 2 4828 7612

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Telefón:

+421 2 4828 7612

E-mail:

Odborná referentka
Ústav mediálnych produkcií
Mgr. Miroslava Putyrová

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Docent
Ústav reklamy
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Docent
Ústav reklamy
PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3623

E-mail:

stanislav.bencic@paneurouni.com

Odborný referent
Ústav reklamy
Mgr. Jozef Svetkovský

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

 
Naspäť hore