Harmonogram akademického roka 2015/2016

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

Zimný semester

Zápisy študentov

02. 09. 2015 – 14. 09. 2015

Otvorenie akademického roka

28. 09. 2015

Trvanie semestra

02. 09. 2015 – 06. 02. 2016

Výučba – denné štúdium

28. 09. 2015 – 19. 12. 2015 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

02. 10. 2015 – 19. 12. 2015 (12 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)

14. 12. 2015 – 19. 12. 2015 (predtermíny)
04. 01. 2016 – 06. 02. 2016

Vianočné prázdniny

21. 12. 2015 – 03. 01. 2016

Štátne sviatky počas výučby

17. 11. 2015 (utorok)Letný semester

Trvanie semestra

08. 02. 2016 – 30. 06. 2016

Výučba – denné štúdium (1. ročník)

08. 02. 2016 – 30. 04. 2016 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

12. 02. 2016 – 30. 04. 2016 (12 týždňov)

Výučba – denné štúdium (2. ročník)

08. 02. 2016 – 16. 04. 2016 (10 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium (2. ročník)

12. 02. 2016 – 16. 04. 2016 (10 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov – 1. ročník)

02. 05. 2016 – 07. 05. 2016 (predtermíny)
09. 05. 2016 – 30. 06. 2016

Skúškové obdobie – 2. ročník

18. 04. 2016 – 21. 05. 2016

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

21. 05. 2016

Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň)

15. 04. 2016

Štátne skúšky na magisterskom stupni

06. 06. 2016 – 10. 06. 2016

Štátne skúšky – 1. opravný termín

17. 06. 2016

Štátne skúšky – 2. opravný termín

24. 08. 2016

Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia (AR 2016/17)

15. 06. 2016

Promócie absolventov

28. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Veľkonočné prázdniny

24. 03. 2016 – 29. 03. 2016

Štátne sviatky počas výučby

23. 03. 2016 (piatok), 28. 03. 2016 (pondelok)

 
Naspäť hore