Akademický senát

Zamestnanecká časť

1. doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. - predsedníčka 

Email:

2. doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. - podpredsedníčka

Email:

3. Marta Heribanová - tajomníčka

Email:

4. prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD.

Email:

5. Mgr. Jozef Svetkovský

Email:

6. Mgr. Juraj Babic

Email:

Študentská časť:

1.  Bc. Michaela Škorupová - podpredsedníčka

Email:

2. Bc. Boris Haško

Email:

3. Tomáš Orešanský

Email:

4. Martin Tomčányi

Email:

 

Zápisnice zo zasadnutia AS  FM PEVŠ

Zápisnica 10/2012

Zápisnica 11/2012

Zápisnica 1/2013

Zápisnica 2/2013

Zápisnica 3/2013

Zápisnica 4/2013

Zápisnica 5/2013

Zápisnica 6/2013

Zápisnica 7/2013

Zápisnica 8/2013

Zápisnica 9/2013

Zápisnica 10/2013

Zápisnica 11/2013

Zápisnica 12/2013

Zápisnica 13/2013

Zápisnica 14/2013

Zápisnica 15/2014

Zápisnica 16/2014

Zápisnica 17/2014

Zápisnica 18/2014

Zápisnica 19/2014

Zápisnica 20/2014

Zápisnica 21/2015

Zápisnica 22/2015

Zápisnica 23/2015

Zápisnica 24/2015

Zápisnica 25/2015

Zápisnica 26/2015

Zápisnica 27/2015

Zápisnica 28/2015

Zápisnica 29/2015

Zápisnica 30/2015

Zápisnica 31/2015

Zápisnica 32/2016

Zápisnica 33/2016

Zápisnica 34/2016

Zápisnica 35/2016

Zápisnica 36/2016

Správa o činnosti AS PFS 1.12.2014 - 30.11.2015

 
Naspäť hore