Pedagógovia

Interní pedagógovia

Predmety

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Techniky fotografie, Fotografia, Fotografická tvorba

Mgr. Art. Bratislava Matis, ArtD.

Grafický dizajn – typografia a dizajn, Typografia a grafický dizajn

Mgr. art. Tomáš Klepoch

Kultúra obrazu, Ilustračná tvorba, Dizajn obrazu

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Audiovizuálny dizajn – réžia, scenáristika, kamera, Mediálna produkcia

Externí pedagógovia

Predmety

Ing. Jozef Vlk

AV dielo – zložky (strih, zvuk, color grading)

Doc. PhDr. Kolesár Zdeno, PhD.

Dejiny dizajnu

PhDr. Poláková Miroslava, PhD.

Dejiny európskej kultúry

doc. Ing. arch. Vladimír Malík, ArtD.

2D a 3D počítačová animácia

Interní pedagógovia z iných pracovísk

Predmety

MgA. Yvonne Vavrová

Audiovizuálna tvorba – prostriedky, Audiovizuálne dielo – zložky (réžia, scenáristika)

Mgr., Mgr. art. Jana Žjak

Audiovizuálny dizajn - kamera

Mgr. Milan Gucman

Audiovizuálny dizajn - produkcia

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Systém a typológia médií

Mgr. Juraj Babic

Anglický jazyk

Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Etika v médiách, Teória médií a masovej komunikácie

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Mediálne a autorské právo

doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.

Štylistika v praxi, Popkultúra: showbusinnes a médiá

Mgr. Paukovic Ján

Reklama a vizuálna komunikácia

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Dejiny európskej kultúry

PhDr. Macková Mária, PhD.

Dejiny výtvarného umenia, Seminár k bakalárskej práci

Interní doktorandi:
Mgr. Ján Paukovic

Externí doktorandi:
Mgr. Tomasz Gudzowaty

 
Naspäť hore