Termín prijímacích pohovorov

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia (bakalársky), študijný program Dizajn médií v dennej forme štúdia je do 24. marca 2013. Prečítajte si podmienky prijatia.

Druhý termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia (bakalársky), študijný program Mediálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je do 30. apríla 2013. Prečítajte si podmienky prijatia.

Magisterské štúdium

Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia (magisterský), študijný program Masmediálna a marketingová komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je do 30. 04. 2013. Prečítajte si podmienky prijatia.

Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia (magisterský), študijný program Politická komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je do 30. apríla 2013. Prečítajte si podmienky prijatia.

Doktorandské štúdium

Termín podania prihlášky na 3. stupeň štúdia (doktorandský), študijný program Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia je do 31.  mája 2013. Prečítajte si podmienky prijatia.

Prijímacie pohovory

Termín konania prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalársky), študijný program Dizajn Médií v dennej forme štúdia je v týždni od 15. do 19. apríla 2013. (Presný termín konania bude oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku)

Prvý termín konania prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalársky), študijný program Mediálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je 3. apríla 2013.

Druhý termín konania prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalársky), študijný program Mediálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je 19. júna 2013.

Termín konania prijímacej skúšky (pre uchádzačov nepríbuzných študijných odborov) na 2. stupeň štúdia (magisterský), študijný program Masmediálna a marketingová komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je 19. júna 2013.

Termín konania prijímacej skúšky (pre uchádzačov nepríbuzných študijných odborov) na 2. stupeň štúdia (magisterský), študijný program Politická komunikácia v dennej aj externej forme štúdia je 19. júna 2013.

Termín konania prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia (doktorandský), študijný program Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia je 25. júna 2013.

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2400 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3709 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
639 hlasov (7%)
 
Knižnica
1059 hlasov (12%)
 
Iné
785 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8592
 
Naspäť hore