Environmentálne právo

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Environmentálne právo pozostáva z osvojenia si poznatkov o prevencii a zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, a to vo vzťahu k právnemu postaveniu podnikateľa. Zvlášť pri nakladaní s odpadmi, chemickými látkami a prípravkami. Zameranie poskytuje vedomosti z oblasti finančno-ekonomických nástrojov v životnom prostredí, environmentálneho manažmentu, ale aj právnych inštitútov ochrany životného prostredia a právnej starostlivosti o životné prostredie. Študent získa pre prax nevyhnutný prehľad o posudzovaných vplyvoch na životné prostredie, o environmentálne orientovanom riadení, audite, no tiež znalosti na presadzovanie práv v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy a súdov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent špecializovaného štúdia získa vedomosti a praktické základy na poskytovanie kvalifikovaného právneho poradenstva veľkým priemyselným podnikom – doteraz takáto špecializácia v praxi chýba. Zameranie je prípravou, ako chrániť záujmy tretieho sektora, ako porozumieť zložitým mechanizmom integrovaného povoľovania, prípadne sa špecializovať na ochranu spotrebiteľa, či ďalšie pôsobenie vo verejnej správe alebo environmentálnom manažmente. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov na Bc. a Mgr. stupni získa študent certifikát.

 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore