Poplatky

Poplatky za habilitačné a inauguračné konanie EUR
Poplatok za habilitačné konanie od uchádzačov zo SR a ČR, ktorí nie sú s PEVŠ  n.o. v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 3500
Poplatok za inauguračné konanie od uchádzačov zo SR a ČR, ktorí nie sú s PEVŠ  n.o. v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 5000
Poplatok za habilitačné konanie od uchádzačov z ostatných krajín, ktorí nie sú s PEVŠ  n.o. v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 5000
Poplatok za inauguračné konanie od uchádzačov z ostatných krajín, ktorí nie sú s PEVŠ  n.o. v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 7000
 
Naspäť hore