ŠTÁTNE SKÚŠKY - APRÍL/MÁJ 2017 - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - APRÍL/MÁJ 2017 - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

17.03.2017

Upozorňujeme študentov, ktorí budú mať nezrovnalosti týkajuce sa financovania štúdia (príslušné splátky školného a úhrady za platené termíny skúšok), ktorí nebudú mať splnené študijné podmienky (posudok školiteľa aj oponenta s kladným hodnotením na diplomovú prácu, min. 100 kreditov, úspešne absolvovaných min. 7 povinne voliteľných predmetov) a ktorí si nepodali prihlášku na štátnu skúšku, že budú zo skúšobných termínov následne vyradení.

 

Občianske právo

Trestné právo

Pracovné právo

Obchodné právo, Európske právo, Medzinárodné právo

Naspäť

 
Naspäť hore