Vedecká rada

Interní členovia

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc.
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc.
doc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD.
doc. JUDr. Josef Salač, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., D.E.A.
JUDr. Veronika Skorková, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Externí členovia

JUDr. Eduard Barány, DrSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
JUDr. Tomáš Borec
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
JUDr. Milan Ľalík
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Rokovací poriadok Vedeckej rady FP PEVŠ

 
Naspäť hore