„Aktuálne otázky trestného zákonodarstva“ – pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademikovi SAV a EAVU k 80. narodeninám

 
 

Dátum konania: 19.01.2012

Miesto konania: Tomášikova ulica č. 20, Bratislava

Organizátor: Fakulta práva PEVŠ

Pozvánka

Program

Zborník

Fotogaléria

 
Naspäť hore