Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou - TRESTNOPRÁVNÉ A KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY KRIMINALITY MLÁDEŽE

 
 

Dátum konania: 24.04.2013 - 25.04.2013

Miesto konania: Bratislava, Tomášikova 20

Organizátor: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 Pozvánka

Prihláška

Pokyny pre spracovanie príspevku

Organizačné pokyny

Program

 
Naspäť hore