Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality – pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult., k 70. narodeninám

 
 

Dátum konania: 19.09.2013

Miesto konania: Bratislava, Tomášikova 20

Organizátor: Fakulta práva Paneurópska vysoká škola

Pozvánka

 

Program

 
Naspäť hore