Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy ma akreditáciu doktorandského štúdia študijného programu školská psychológia v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia. Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré Fakulta psychológie PEVŠ uskutočňuje v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Súbory na stiahnutie

Smernica dekana č. 3/2015 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie

Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 3/2015


 
Naspäť hore