Ústavy fakulty

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav všeobecnej psychológie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:


Profesor
Ústav všeobecnej psychológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Denisa Newman, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

 

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:


Docentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

Telefón:

+421 2 4820 8860

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8864

E-mail:

 

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav klinickej psychológie
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Docent
Ústav klinickej psychológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

Viac kontaktov

Asistent
Ústav klinickej psychológie
JUDr. Elena Rozina, LL.M

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav klinickej psychológie
PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

 

 

 
Naspäť hore