Študentská vedecká odborná konferencia 2017
 

Študentská vedecká odborná konferencia 2017

06.03.2017

Dňa 2.3.2017 sa na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy uskutočnila „Študentská vedecká odborná konferencia 2017“.

Išlo o druhý ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie, kde študenti psychológie odprezentovali svoje vedecké práce, na ktorých pracovali už počas zimného semestra v rámci predmetu „Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)“.

Tento predmet bol vyučovaný v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia. Vyústením, záverom tohto predmetu bolo odprezentovanie prác na „Študentskej vedeckej odbornej konferencii 2017“. Komisia v rámci tohto podujatia vybrala 3 najlepšie vedecké práce.

Víťazné práce:

V magisterskej sekcii:

Bc.Veronika Chlebcová: „Onkologické pacientky po liečbe a ich začlenenie späť do života“

Bc. Michaela Červenáková: „Úzkosť mladého umelca z vystupovania“

V bakalárskej sekcii:

Alena Schindlerová: „Vliv Feursteinovy metody na rozvoj kognitivních funkcí u děíi 1. stupně základní školy“

   

   

Naspäť

 
Naspäť hore