Smernice

Súbory na stiahnutie

Smernica dekana č. 3/2015, Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie

Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 3/2015

Dodatok č. 2  k smernici dekana č. 3/2015

Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 1/2014 Organizačný poriadok, 2016

Smernica dekana č. 1/2016, Zásady rigorózneho konania

 
Naspäť hore