Univerzita Tretieho Veku

Prednášky na zimný semester 2016/2017 Univerzita tretieho veku

27.10. Dr. Newman Zmena – hrozba či šanca?

10.11. Dr. Dvorská Multikulturalizmus v škole

24.11. Dr. Roľková Vybrané sociálno-patologické javy 2.

8.12 . Dr. Zajac Psychológia reklám

15.12. prof. Eva Gajdošová Preventívne a intervenčné programy

Prednášky sa budú konať v čase od 14:20 do 17:20 hod. v miestnosti Atrium (prízemie) v budove PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava – Ružinov.

 

 
Naspäť hore