Kontakty

 

Informácie pre uchádzačov:
Infolinka (pre uchádzačov)
+421 904 459 000
Pracovná doba infolinky
9.00-16.00

Рaneurópska vysoká škola

otvoriť zavrieť

Рaneurópska vysoká škola

otvoriť zavrieť
Рaneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Rektorát
  • Fakulta práva
  • Knižnica
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000
Рaneurópska vysoká škola
Tematínska 10
821 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Fakulta masmédií
  • Fakulta informatiky
  • Fakulta psychológie
  • Knižnica
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000

 

Рaneurópska vysoká škola
Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava
Slovenská republika

  • Mediálne Centrum PEVŠ
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000

 

Rektorát

otvoriť zavrieť
 

Rektor
prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.

Telefón:

+421 2 4820 8803
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Kancelária rektora
Mgr. Janka Adamčíková, Bc. Janka Pečenadská

Telefón:

+421 2 4820 8803, +421 905 741 097
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Prorektorka pre výskum, vedu a grantovú politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Prorektor pre vzdelávaciu činnosť
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Riaditeľ
PEVŠ n.o.
RNDr. Michal Mutňanský

Telefón:

+421 2 4820 8811

E-mail:

Riaditeľka
Odbor koordinačno-metodickej, personálnej a kontrolnej činnosti
JUDr. Valéria Koscurová

Telefón:

+421 2 4820 8815

E-mail:

Riaditeľ
Odbor medzinárodných vzťahov
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8807

E-mail:

Vedúca
Pedagogické oddelenie
Ing. Radka Sabová

Telefón:

+421 2 4820 8804

E-mail:

Riaditeľka
Odbor marketingu a obchodu
PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

Telefón:

+421 248 287 645

E-mail:

Hovorkyňa
Mgr. Helena Poláková, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8843, +421 917 341742

E-mail:

helena.polakova@paneurouni.com

Konzultačné strediská

otvoriť zavrieť

Рaneurópska vysoká škola
Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika

Telefón:

+420-220 515 510
Fax:
+420-220 515 512

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421-910 944 191

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká  republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Telefón:

+421 2 6820 3616

E-mail:

 

PEVŠ n.o.

otvoriť zavrieť

Riaditeľ
RNDr. Michal Mutňanský

Telefón:

+421 2 4820 8811
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Ekonom, hlavný účtovník
Ekonomické oddelenie
Marián Čerňanec

Telefón:

+421 2 4820 8806

E-mail:

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Silvia Markovičová

Telefón:

+421 2 4820 8808

E-mail:

Viac kontaktov

Mzdová účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Margita Sikhartová

Telefón:

+421 2 4820 8858

E-mail:

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Veronika Hanzlíková

Telefón:

+421 2 4820 8842

E-mail:

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Lucia Filípková

Telefón:

+421 2 4820 8870

E-mail:

lucia.filipkova@paneurouni.com

 

Fakulta práva

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Prodekan pre vedu a rozvoj
Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Telefón:

+421 2 4820 8828

E-mail:

Viac kontaktov

Prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Telefón:

+420 220 515 510

E-mail:

Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8856

E-mail:

Tajomníčka fakulty
Ing. Brigita Gieserová

Telefón:

+421 2 4820 8830

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Ing. Jana Dugasová

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

Tajomníčka prodekana
Mgr. Kamila Brázdová

Telefón:

+420–220 515 510
Fax:
+420–220 515 512

E-mail:

kamila.brazdova@peuni.cz

Konzultačné strediská

otvoriť zavrieť

Рaneurópska vysoká škola
Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika

Telefón:

+420-220 515 510
Fax:
+420-220 515 512

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola

Oravská cesta 11

010 01 Žilina

Slovenská republika

 

Telefón:

+421 910 944 191

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Česká republika

Telefón:

+420-596 635 387
Fax:
+420-596 632 240

E-mail:

Vedúca
Mgr. Jana Záhorčáková

Telefón:

+421 2 4820 8836

E-mail:

Referentka pre denné a externé bakalárske štúdium
Jana Naďovičová

Telefón:

+421 2 4820 8822

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium
Jana Janíková

Telefón:

+421 2 4820 8824

E-mail:

Viac kontaktov

Referent pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Mgr. Boris Bizov

Telefón:

+421 2 4820 8823

E-mail:

Študijný referent
Mgr. Veronika Hmírová

Telefón:

+420 220 515 513

E-mail:

Študijný referent
Bc. Zuzana Pytlíčková

Telefón:

+420 220 515 513

E-mail:

Študijný referent
Mgr. Sylvie Netrhová

Telefón:

+420 220 515 504

E-mail:

Viac kontaktov

Sekretariát
Ing. Tereza Kopřivová

Telefón:

+420 220 515 510

E-mail:

Študijný referent
Ing. Boris Prievozník

Telefón:

+421 910 944 191

E-mail:

Študijný referent
Mgr. Gabriela Prievozníková

Telefón:

+421 907 886 598, +421 903 692 805

E-mail:

Študijný referent
Bc. Jana Cacková

Telefón:

+420 548 211 564

E-mail:

Študijný referent
Mgr. Dagmar Pudová

Telefón:

+420 596 635 387

E-mail:

Študijný referent
Ing. Veronika Košč

Telefón:

+420 596 635 387

E-mail:

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu
Ústav verejného práva
doc.JUDr. Peter Polák, PhD.

Miestnosť 2.29

E-mail:

Tajomníčka ústavu
Ústav verejného práva
JUDr. Danka Knápková, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefón:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Sekretariát
Ústav verejného práva
Otília Polakovičová

E-mail:

Oddelenie trestného práva, kriminalistiky  kriminológie (odd.TPKaK)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

E-mail:

Profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav verejného práva
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Marcela Tóthová, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Martin Vlha, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Danka Knápková, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefón:

+421 2 4820 8812

E-mail:

danka.knapkova@paneurouni.com

  

Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia (odd.SP,FP a PŽP)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc.

E-mail:
  

Oddelenie ústavného práva a štátovedy (odd.ÚPaŠ)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Telefón:

+420 220 515 510

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Boris Balog, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Ladislav Polka, PhD.

E-mail:

ladislav.polka@paneurouni.com

  

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚVP

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

E-mail:

Tajomník ústavu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Sekretariát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Daniela Čierna

E-mail:

Oddelenie teórie práva (odd.TP)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Telefón:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

E-mail:

Docent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

E-mail:

 

Oddelenie dejín štátu a práva (odd.DŠaP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Eduard Kačík, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

E-mail:
 

Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva (odd.RP a CP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. David Falada

E-mail:

Oddelenie sociálnych a ekonomických vied (odd.SaEV)

Vedúca oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

E-mail:

 

Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch (odd.PKvCJ)

Vedúca oddelenia, odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Mgr. Andrea Demovičová

E-mail:

 

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚTDaSVD

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Tajomník ústavu
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Sekretariát
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Soňa Tomanová

Telefón:

+421 2 4820 8845

E-mail:

Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (odd.MPV a MV))

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Dalibor Jílek CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Jaroslav Větrovský PhD.

E-mail:

 

Oddelenie európskeho práva (odd.EP)

Vedúci oddelenia, docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman PhD., DEA

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc.JUDr. Vlasta Kunová CSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Hana Kováčiková PhD.

E-mail:

hana.kovacikova@paneurouni.com

 

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (odd.MPS)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrea Erdösová PhD.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Katarína Chovancová PhD., LL.M.

E-mail:

 

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚMEP

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Cirák CSc.

E-mail:

Tajomníčka ústavu
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Sekretariát
Ústav súkromného práva
Mgr. Gabriela Štefániková PhD.

E-mail:

Oddelenie občianskeho práva (odd.obč.práva)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Cirák CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ján Hurdík DrSc.

E-mail:

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Ivo Telec CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Josef Salač PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Marek Števček PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Saskia Poláčková PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková PhD.

E-mail:

veronika.skorkova@paneurouni.com

 

Oddelenie obchodného práva (odd.obch.práva)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Jozef Králik CSc.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.

E-mail:

 

Oddelenie pracovného práva (odd.prac.práva)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav súkromného práva
Mgr. Zuzana Štefanková PhD., LL.M

E-mail:


Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚSP

Vyskumne kriminologicke centrum

otvoriť zavrieť

Riaditeľ, vedúci oddelenia vedy
Oddelenie vedy a vyskumu
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

E-mail:

Výskumný pracovník, odborný asistent ÚVP
Oddelenie vedy a vyskumu
JUDr. Ing. Anna Ďurfina PhD.

E-mail:

Výskumný pracovník, odborný asistent ÚVP
Oddelenie vedy a vyskumu
JUDr. Libor Klimek PhD.

E-mail:

Viac kontaktov

Výskumný pracovník, odborný asistent ÚTDaSVD
Oddelenie vedy a vyskumu
Mgr. Daniela Košecká PhD.

E-mail:

 

Fakulta ekonómie a podnikania

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta ekonómie a podnikania
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

Telefón:

+420 2 6820 3608
Fax:
+421 2 6820 3633

E-mail:

Prodekanka pre štúdium
doc. Ing. Soňa Supeková, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3646

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3607

E-mail:

Viac kontaktov

Asistentka dekana
Mgr. Katarína Paduchová

Telefón:

+421 2 6820 3606

E-mail:

Tajomník fakulty
Dr. Antonín Doležal

Telefón:

+421 2 6820 3605

E-mail:

antonin.dolezal@paneurouni.com

Konzultačné strediská

otvoriť zavrieť
Рaneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

+421 910 944 191

E-mail:

Рaneurópska vysoká škola
Táborska 185
615 00 Brno
Česká  republika

Telefón:

+420-542 210 035
Fax:
+420-548 211 564

E-mail:

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Inžinierské štúdium

Telefón:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Lada Doležalová

Telefón:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pre záverečné práce
Študijné oddelenie
Ing. Marcela Galovská

Telefón:

+421 2 6820 3610

E-mail:

Viac kontaktov

Referát pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
Barbora Illéšová

Telefón:

+421 2 6820 3616

E-mail:

Študijné oddelenie
Ing. Boris Prievozník

Telefón:

+421 905 618 265

E-mail:

Študijné oddelenie
Marie Trunečková

Telefón:

+420 542 210 035

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Študijné oddelenie
Marie Trunečková

Telefón:

+420 542 210 035

E-mail:


 

Fakulta masmédií

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta masmédií
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Prodekan pre magisterské štúdium
PhDr. Richard Keklak

Telefón:

+421 2 682 03 648

E-mail:

Prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Viac kontaktov

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Tajomníčka fakulty
Ing. Alica Vašinová

Telefón:

+421 2 682 03 642
Fax:
+421-2-682 03 660

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Marta Heribanová

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca
Študijné oddelenie
Marta Hanzlíková

Telefón:

+421 2 682 03 613

E-mail:

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Lýdia Tokárová

Telefón:

+421 2 682 03 623

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Miroslava Ribarová

Telefón:

+421 2 682 03 631

E-mail:

Viac kontaktov

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Študijné oddelenie
Mgr. Mária Račková

Telefón:

+421 2 682 03 624

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Vedúci ústavu, profesor
Ústav dizajn médií
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

Telefón:

+421 248287-612

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3623

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych produkcií
doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.

E-mail:

Odborná referentka
Ústav mediálnych štúdií
Mgr. Mária Račková

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav mediálnych produkcií
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Vedúci
Mediálne centrum
Mgr. Milan Gucman

Telefón:

+421 248287-626

E-mail:

Vedúca ústavu
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. akad. mal. Peter Rónai

Telefón:

+421 2 6820 3623

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
PhDr. Richard Keklak

Telefón:

+421 2 682 03 648

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Odborná referentka
Ústav mediálnych produkcií
Mgr. Zuzana Deáková

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych produkcií
PhDr. Marián Pauer

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych produkcií
Mgr. Art. et. Mgr. Jana Žjak

E-mail:

Asistent
Ústav mediálnych produkcií
Ivan Čaniga

E-mail:

Odborná referentka
Ústav dizajn médií
Ing. arch. Soňa Krišková

Telefón:

+421 2 4828 7645

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. Art. Yvonne Vavrová

Telefón:

+421 2 4828 7612

E-mail:

yvonne.vavrova@paneurouni.com

Vedúca ústavu
Mediálne centrum
PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

Telefón:

+421 248287-645

E-mail:

zuzana.ihnatova@paneurouni.com

 

Fakulta informatiky

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta informatiky
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Prodekan pre pedagogickú činnosť
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
Prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Tajomník fakulty
Dr. Antonín Doležal

Telefón:

+421 2 6820 3605

E-mail:

Asistentka dekana
Mgr. Miriam Mistríková

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca študijného oddelenia
Študijné oddelenie
Ing. Daniela Šuláková

Telefón:

+421 2 6820 3651

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Vedúci ústavu
Ústav aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
RNDr. Ján Lacko, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Tomáš Páleník, PhD.

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Mgr. Ing. Erika Jurišová

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

E-mail:

Asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Ján Doboš

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

jan.dobos@paneurouni.com

 

Fakulta psychológie

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta psychológie
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3682

E-mail:

Prodekan pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3684

E-mail:

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3689

E-mail:

Viac kontaktov

Tajomníčka fakulty
Mgr. Lujza Záhradníková

Telefón:

+421 2 6820 3683

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Alena Múčková

Telefón:

+421 2 6820 3682

E-mail:

alena.muckova@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Eva Radová

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Študijný poradca
Študijné oddelenie
Mgr. Beáta Dvorská, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3691

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium:
Študijné oddelenie
Mgr. Zuzana Sýkorová

Telefón:

+421 2 6820 3696

E-mail:

Viac kontaktov

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Študijné oddelenie
Mgr. Zuzana Sýkorová

Telefón:

+421 2 6820 3696

E-mail:

Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie

Vedúca ústavu
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Telefón:

+421 2 6920 3684

E-mail:

Profesor
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3682

E-mail:

Docent
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3690

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3684

E-mail:

Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3687

E-mail:

Docentka
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3688

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Ústav aplikovanej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav aplikovanej psychológie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Telefón:

+421 2 6820 3689

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
Mgr. Beáta Dvorská, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3691

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
PhDr. Zoja Koscurová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav aplikovanej psychológie
JUDr. Jelena Rozina

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Ústav klinickej psychológie

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

E-mail:

 

Knižnica

otvoriť zavrieť

Knižnica

otvoriť zavrieť
   

Riaditeľka knižnice
Mgr. Melánia Buchlová

Telefón:

+421 2 4820 8810

E-mail:

Knižnica Ružinov
PhDr. Alena Kovacsová

doplňovanie a spracovanie fondov

Telefón:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Knižnica Ružinov
PhDr. Gabriela Šebánová

knižnično-informačné služby

Telefón:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Viac kontaktov

Knižnica Ružinov
Mgr. Dajana Stančiaková

Telefón:

+421 2 4820 8888

E-mail:

Vedúca
Knižnica Petržalka
Mgr. Jana Galbavá

Telefón:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Knižnica Petržalka
Mgr. Daniela Dranačková

doplňovanie a spracovanie fondov

Telefón:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Knižnica Petržalka
Mgr. Nora Snopeková

knižnično-informačné služby

Telefón:

+421 2 6820 3635

E-mail:

nora.snopekova@paneurouni.com

 
Naspäť hore