Ekonómia a podnikanie

— Archív časopisu

Výber podľa roku
 

OBSAH čísla 1/2011

Teoretické state a eseje

Lessons from the Recent Crisis, Flavio Pressacco, Julius Horvath

Definícia všeobecnej sociálnej analýzy

V. M. Polterovich

Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte EÚ so zameraním na priame dane

Current Issues of Tax Harmonisation with Focus on Direct Tax Regulation in the EU, Martina Lacková, Zuzana Vincúrová

Reduction of Insufficient Access to Information Sources in Rural Areas of Moldova Using the Marketing Information System (MIS)

Eliminácia nedostatočného prístupu k informáčným zdrojom vo vidieckých oblastiach Moldavska pri využití MIS (Marketingový informačný systém), Alexander Kandakov

Analýza skúseností MSP s vypracúvaním projektov v kontexte s čerpaním finančných zdrojov z Európskej únie

Analysis of the Experience of SMEs with Making Projects in the Context of Drawing Financial Funds from European Union, Monika Sobeková Majková

Korean Manager in the Czech Republic (Europe)

Korejský manažér v Českej republike, Jiří Dedina, Jiří Dedina Jr.

Schweizer KMU im Exportgeschäft mit der EU und die Wechselkursproblematik – Natural Hedging als alternative Strategieoption

The Swiss SMEs in Export Business with the EU and the Exchange Rate Issue – Natural Hedging the Optional Strategy Outlook, Eduard Urban, Roger Rutz

Kontúry zásadnej reformy regulácie finančných trhov.

The Contours of the Fundamental Reform in Regulation of Financial Trades, Ivan Haluška, Peter Tkáč

Využitie teórie hier pri rozhodovaní v sociálnej sieti

Utilization of Game Theory in Decision Making in the Social Network, Juraj Dubovec

Úloha vnútorného kontrolného systému v organizáciách

The Role of the Internal Control System in Organizations, Ľubomír Jakubek

Development of a Business Case: Will Allianz Germany Lose the Home Match? The Troubles of Allianz in its Home Market Germany

Vývoj obchodného prípadu: Prehrá nemecký Allianz domáci zápas? Problémy Allianzu na domácom nemeckom trhu, Richard Salomon

Formy a možnosti podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku

Forms and Possibilities of Business in Tourism in Slovak Republic, Pavol Otepka, Miroslav Habán

The Economic Situation Underlying the European Supply Industry

Ekonomicá situácia súvisiaca s európskym dodávateľským priemyslom, Ernst Krottendorfer

Priame zahraničné investície a ich vývoj počas hospodárskej krízy

Foreign Direct Investment and its Development During the Economic Crisis, Michal Fabuš

Sports Marketing and its Influence as well as Contribution on Econmic Growth

Vplyv a podiel športového marketingu na ekonomický rast, Macit Koc

 

 
Naspäť hore