Knihy

Knihy

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Nebýva zvykom, aby sa v spoluautorstve na jednej publikácií stretlo 36 top slovenských ústavných právnikov. Vedúcemu autorského kolektívu, prof. Milanovi Čičovi, sa to podarilo.
 

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť obidva základné právne režimy.
 

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti ...
 

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Finančné právo na Slovensku a v EÚ ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo.
 

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu...
 

Od zločinu k trestu

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania.
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku
 
Naspäť hore